Borgå vill bli bättre på att energisnåla

SOLFÅNGARE. De här solfångarna är placerade på övre Haikos daghems tak. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Energikonsult ska hjälpa Borgå stad att spara energi och att tänka i nya banor.

Borgå stad vill anlita konsulthjälp för att kunna spara energi i stadens fastigheter. En offertförfrågan har lagts ut och staden vill ha in anbud senast den 10 maj. Själva upphandlingstiden går från den första juni i år till sista maj 2023.

– Det handlar om att vi vill göra ett ramavtal med ett företag som kan förse oss med specialisttjänster när de behövs, säger Tony Lökfors vid lokalitetsledningen. Vi har inte närmare slagit fast hur mycket eller hur många timmar vi behöver konsulthjälp.

– Det handlar om att göra nybyggen energieffektiva men också om att energisanera våra nuvarande fastigheter, allt från planering till övervakning.

– Konsulten ska också undervisa vår underhållspersonal och användarna så att de kan välja energisnåla lösningar i vardagen.

Nytänkande

I många fall har staden gått in för olika slag av hybridlösningar när gäller uppvärmning och energitillförsel i sina fastigheter.

– Våra planerare kan planera för de enskilda alternativen, som till exempel solpaneler eller jordvärme, säger Lökfors. Däremot behöver vi hjälp med att få systemen att fungera tillsammans.

– I en del fastigheter ska vi byta bort oljeuppvärmningen och vill ha hjälp med att avväga vilka nya lösningar som passar bäst.

Borgå stad hör till det EU-finansierade Canemure-projektet som fokuserar på nytänkande inom energiförsörjningen. Också här kan energikonsulten hjälpa till.

– Hit hör bland annat dubbelriktad fjärrvärme, säger Lökfors. När solfångare producerar mer värme än fastigheten behöver kan man köra in överloppsvärmen i Borgå energis fjärrvärmenät-

– Detsamma gäller för elsidan. Ett daghem kan till exempel ha en ackumulator som fylls på under natten när elen är som billigast och ger en jämnare elförbrukning under dagen.

Mer läsning