Borgå vill bli barnvänlig kommun

BORGÅBARN. Alla treor i Borgå samlades till lantdagsbal 2017. Bild: Kristoffer Åberg

En ansökan kan lämnas in våren 2019.

Fullmäktigeledamöterna Mikaela Nylander, SFP, och Nea Hjelt, Saml, har i en motion i december föreslagit att Borgå stad förbinder sig att utveckla rättigheterna för barnen i staden och ansöker om Unicefs utmärkelse En barnvänlig kommun.

Det innebär att barnens rättigheter syns i kommunens politik, program, verksamhetssätt och -kultur, kommunikation och budget. I en barnvänlig kommun är barnen aktiva aktörer. Deras åsikter hörs, och de kan påverka beslutsfattandet.

Det är stadsstyrelsen som kan besluta om deltagande i Unicefs modell. Bildningsnämnden föreslog vid sitt möte på onsdagen att motionen godkänns. Förverkligandet påbörjas redan i vår så att barnvänlig kommun-temat tas med i stadsstrategiberedningen. Under hösten i år och våren 2019 bereds ansökan som lämnas in i maj.

Dessutom beslöt bildningsnämnden enhälligt, på förslag av Marianne Korpi, SDP, understödd av medlem Hjelt, att barnkonsekvensanalys tas i användning i bildningsnämnden. ÖN

Mer läsning