Borgå växer inte, Sibbo växer mindre än väntat

ALLTMER SÄLLSYNT. Enligt Statistikcentralens prognos kommer det år 2040 att födas 201 barn i Sibbo, 380 i Borgå, 70 i Lovisa och 14 i Lappträsk. Bild: Kristoffer Åberg

Statistikcentralen har publicerat nya prognoser över befolkningstillväxten, som i landet som helhet blir en befolkningsminskning. De färska Borgåsiffrorna avviker negativt från den prognos som presenterades i våras. Det är ändå de stora sammanhangen som engagerar också i östra Nyland.

År 2040 kommer Borgå att ha en befolkning på 50 021 personer, enligt Statistikcentralens nya prognos som offentliggjordes på måndagen. Det här är litet mindre än befolkningstalet i Borgå i dag, och my...