Borgå Vattens storprojekt fortsätter längs Gamla Kungsvägen

GRÄV. Borgå Vatten, Borgå Energi och Lponet utför grävarbeten längs Gamla Kungsvägen. Det har inneburit en del trafikproblem. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå Vatten fortsätter förnya vatten- och avloppsnätet i trakterna kring Kvarnbacken och Prästgårdsbacken. Nu jobbar man längs Gamla Kungsvägen där arbetena delar åsikter.

Huruvida Borgå Vattens arbeten längs Gamla Kungsvägen är problematiska eller inte beror lite på vem man frågar. Haije Nuutti är en av dem som upplevt projektet som krångligt. Hon talar om grävarbeten...