Borgå vatten vill ha ditt telefonnummer

VATTENLÄCKAGE. Läckande rör kan ge avbrott i vattenleveransen. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Heltäckande telefonuppgifter ger möjlighet till punktinformation till exempel om avstängda vattenlinjer.

Borgå vattenverk har möjlighet att ge ut viktig information till sina kunder som textmeddelande till telefonen. Eftersom vattenverket inte har tillgång till allas telefonnummer blir verktyget ändå onödigt trubbigt.

– Någon gång har vi använt oss av info-sms, men inte så ofta eftersom vi vet att vi kan nå bara en bråkdel av alla dem som borde få meddelandet, säger vattenverksdirektör Risto Saarinen. Ju fler som har gett oss sina telefonuppgifter, desto lättare blir det för oss att snabbt ge ut relevant information.

Just nu finns det någon tusen telefonnummer i Borgå vattens register medan abonnenterna ligger knappt under tiotusen stycken.

– Det händer att vi märker att ett rör läcker och att vi snabbt måste stänga några ventiler, säger Saarinen. Till exempel i sådana fall kunde det vara bra att genast få ut information till de berörda hushållen.

– Det finns visserligen andra infosystem, men de är ganska dyra.

Om det till exempel kommer ut farlig gas borde alla som vistas i närheten informeras, oberoende av om de är på besök från Helsingfors eller Lovisa eller om de är Borgåbor.

Olika målgrupper

Vattenverket har också diskuterat informationssystemen med andra av stadens funktioner.

– Räddningsverket har också ett behov att få ut snabb information, men våra målgrupper är så olika, säger Saarinen. Medan vi vill nå alla som bor inom vissa gränser vill räddningsverket nå alla som befinner sig på en speciell plats under en viss tid. Om det till exempel kommer ut farlig gas borde alla som vistas i närheten informeras, oberoende av om de är på besök från Helsingfors eller Lovisa eller om de är Borgåbor.

Den som tror att det kunde vara nyttigt med sms från vattenverket kan gå in på Borgå vattens nätsida på samma plats där man anmäler sin vattenmätarställning. Man kan alternativt skicka e-post med telefonnummer, och namn och adress, till vesilaitos@porvoo.fi eller ringa till kundtjänst 019 520 2626.

– Vi försöker använda oss av 2010-talets teknik, säger Saarinen. Men så länge den inte är heltäckande får vi också dela ut lappar i postlådorna.

– Ju fler som ger upp sitt telefonnummer desto smidigare fungerar vår sms-tjänst.

Mer läsning