Borgå vatten pumpar på till årets slut

NYA TAG. Borgå vatten utför provpumpningar på området kring Borgbacken. Råvattnet undersök och leds i det här skedet ut i Borgå å. Målet är att utvidga vattentaget i Saxby. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå vatten utför provpumpningar på området kring Borgbacken under de närmaste månaderna. Senare utvidgas pumpningarna till Finnby, och målet i slutänden är att vattnet leds till vattentaget i Saxby.

Affärsverket Borgå vattens direktion beslutade i början av året att utvidga det nuvarande vattentaget i Saxby. Syftet är att trygga vattenanskaffningen i Borgå på längre sikt, och orsaken till att man provpumpar redan nu hittas i Helsingfors: där har planeringen och byggandet av transportvattenledningen genom Östersundom skjutits på till 2030-talet.

Råvattnet till den utvidgade delen i Saxby kommer att ledas från vattenbrunnar belägna på Borgbackens område. Provpumpningarna inleddes för ett par veckor sedan och syftet är att den vägen få tilläggsinformation om vattnets kvalitet.

Råvattnet från Borgbackenområdet undersöks och i det här skedet pumpas vattnet ut i Borgå å med en kontinuerlig fart på cirka 80–100 kubikmeter vatten i timmen. Ett rör har byggts vid ån enkom för det här ändamålet.

Vid provbehandlingen av råvattnet från Borgbacken utreds bland annat membranfiltreringsprocessen och behovet av trycksatt sandfiltrering och syramatning. Enligt vd Elina Antila på Borgå vatten ger provpumpningarna den tilläggsinformation som behövs för att planera och dimensionera såväl vattenverket som vattenhanteringen.

Provpumpningen vid Borgbacken pågår cirka två månader, det vill säga fram till årets slut.

Borgå vatten har även gjort grundvattenundersökningar i Finnby, och preliminärt har man hittat ett lovande ställe för ett möjligt nytt vattentag.

Undersökningarna fortsätter med provpumpning som påbörjas om ungefär en månad. För provpumpningen byggs en provbrunn varifrån vattnet pumpas och vattenkvaliteten och -rikligheten analyseras. I det här skedet är vägen fram till provbrunnen färdigt byggd.

Mer läsning