Borgå Vatten om vattenproblemen i Kerko – "Vi ska granska hela händelseförloppet"

KOKUPPMANING. Tre veckor sedan förorenades bruksvattnet i Kerko när en felkoppling ledde till att avloppsvatten kom in i systemet. Bild: Kristoffer Åberg

För tre veckor sedan blev femton hushåll i Kerko utan rent vatten när en felkoppling i vattennätverket orsakade att avloppsvatten hamnade i bruksvattnet. Kloreringen av vattenrören fortsätter, och nu meddelar Borgå Vatten att man ska göra en grundlig utredning kring hela processen.

Det råder fortfarande en uppmaning att koka dricksvattnet i de drabbade hushållen i Kerko. Inom Borgå Vatten har man påbörjat en intern utredning om arbetsprocesserna som ledde till att en felkoppling gjordes i en fastighet på området för fyra år sedan. När man för tre veckor sedan slog på vattnet i fastigheten för första gången visade det sig att Borgå Vatten av misstag kopplat avloppsledningen ihop med vattenledningen.

För en barnfamilj som bor på det drabbade området har det betytt både frekventa visiter till grannen för att duscha och en hel del bärande av dricksvatten. Familjen väljer att uppträda anonymt.

– Visst har det varit tungt, men vi har inte haft något annat val, säger pappan i familjen.

Trots besvären familjen har ger han gott betyg åt hur Borgå Vatten har hanterat situationen: bolagets anställda har jobbat hårt för att få rent vatten i kranarna.

– De som jobbade på fältet fick säkert ta emot en hel del arga kommentarer och klagomål i början. Jag lyfter på hatten för dem eftersom de gjorde sitt jobb klanderfritt, säger pappan.

Helt utan problem gick det ändå inte.

– I början fungerade inte informationsgången. Under det första veckoslutet fanns det avförning i vattnet under hela lördagen men Borgå Vatten uppmanade folk att koka vattnet ända fram till söndagen, när det äntligen kom ett förbud att använda vattnet. Lyckligtvis spred sig informationen om skitkorkar i vattnet rätt så snabbt bland grannarna, säger pappan.

Familjen har valt att inte använda det kraftigt klorerade vattnet till något annat än att spola toaletten.

– Jag mätte själv klorhalten i kranvattnet och testet visade 1 mg/l, alltså högre än klorhalten i simhallsvattnet, säger pappan.

Det som oroar familjen mest är att husets vattentank inte blir ren trots upprepade kloreringar. Annars tycker de att Borgå Vatten, speciellt arbetschefen Peter Ekstam, har förhållit sig till saken på att bra sätt.

– I början kändes det som om vissa uttalanden från Borgå Vattens ledarskap angående ersättningen av hushållsmaskiner var lite onödigt bitande, men de beslut som har fattats under de senaste veckorna har varit positiva för invånarna, säger pappan.

Borgå Vatten utreder incidenten

– Vi kommer inte endast att fokusera på det avgörande ögonblicket, det vill säga när kopplingen gjordes. Vi kommer att granska hela händelseförloppet, säger Borgå Vattens vd Elina Antila.

I praktiken betyder det att man kommer att ordna möten där anställda från olika delar av processen, från arbetsledare till ingenjörer, kan presentera förslag hur man kan undvika situationer som den som uppstod i Kerko.

– Vår högsta prioritet just nu är givetvis att lösa den pågående situationen i Kerko, men det är viktigt att vi noggrant går igenom hela händelseförloppet.

Antila ser mycket allvarligt på det som hände i Kerko, men upplever ändå att företaget skött sig bra efter att problemet uppdagades.

– Inget liknande har hänt på Borgå Vatten tidigare, och jag vill inte förminska situationens allvar, men jag tycker att företaget skött sig bra.

Enligt Antila beror det delvis på att Borgå Vatten deltar i övningar som ordnas ungefär en gång per år. Övningarna sker i samarbete med andra myndigheter och går ut på att öva olika undantagssituationer.

– En exakt likadan situation som den som uppstod i Kerko har vi inte övat men övningarna har skapat procedurer som hjälper oss reagera snabbare och effektivare när något oväntat händer.

Medan arbetet fortsätter att rena vattennätverket i Kerko är det ännu oklart vad de slutliga ersättningarna till de drabbade hushållen blir.

– Det klarnar tidigast när problemet i Kerko är åtgärdat i sin helhet. Det finns tydliga anvisningar i vattenlagen och i Borgå Vattens försäljningskontrakt om eventuella rabatter för de hushåll som drabbats av långvariga problem med bruksvattnet, säger Antila.

Pappan i barnfamiljen hoppas att reklamationsprocessen sker smärtfritt också i framtiden.

– Det skulle vara synd om det blir strid om några hundralappar när den totala skadan kan röra sig kring hundratusen euro, säger pappan.