Borgå vatten meddelar: Vattenläckage vid Bofinksvägen

Ett vattenläckage har upptäckts vid Bofinksvägenvägen i Gammelbacka.

Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under dagen. Vattnet måste stängas på ett litet område. Rent dricksvatten kan hämtas från vattentank vid adressen Svalvägen 1 och vid Bofinksvägen 2-4.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Mer läsning