Borgå utvecklas till rutternas stad

RUTTERNAS STAD. Raija Tölkkö gläder sig åt att nationalstadsparken får ruttskyltning. På bilden står hon i Bokparken, därifrån sommarens författarrutt startar. Bild: Kristoffer Åberg

Nationalstadsparkerna i Finland ska marknadsföras internationellt med fokus på naturvärden och kulturarv. Beslutet omfattar även Borgå, vars nationalstadspark snart också får intressant skyltning. Borgå kan överlag bli en rutternas stad, där bland annat turistguiderna har en synlig roll.

– Visst berättar vi om nationalstadsparken och promenerar också i den med grupper, men problemet är att den inte syns på ett konkret sätt, säger Raija Tölkkö, som är ordförande för föreningen Borgå Turistguider.

Guiderna ordnar själva årliga rundvandringar, nytt för i år är en vandring med temat författarliv. I en timmes tid går man i Borgåförfattares fotspår.

Nationalstadsparken är enligt Tölkkö för stor för en guidad promenad, men den borde utnyttjas på andra sätt. Hon nämner just naturen och kulturarvet som något att ta fasta på.

Planläggaren Anne Rihtniemi-Rauh får ofta frågan om varför staden inte satsar mera på sin fina park, som ju grundades redan 2010 men fortfarande saknar exempelvis skyltning.

Goda nyheter

Hon har positiva besked att komma med.

– Mycket har redan gjorts. På nätet kan man hitta en massa fakta och intressanta historier och för skolorna har det utarbetats fint material. På nätet finns också utstakade rutter. En gemensam broschyr för alla finländska nationalstadsparker är dessutom klar. Den nionde parken i Kuopio finns tyvärr inte med, för den är alldeles ny.

På ett nätverksmöte förra veckan bestämdes också att då de finländska nationalstadsparkerna snart kommer in på Visit Finlands sidor, är det med naturvärdena och kulturarvet man flaggar. Innehållet utarbetas i år och är på elva språk.

– Alla parker har fått sin status på samma natur- och kulturgrunder, men det värdefulla som finns på de olika nio orterna varierar. Borgå har till exempel den äldsta fästningen och Hangö den yngsta. Städernas museer är också olika. Vi i Borgå kan exempelvis fokusera på krigshistoria, trädgårdsturism och fågelskådningsupplevelser. Andra möjligheter finns också.

Skyltningen för Borgåparken är synnerligen aktuell för tillfället, målet är att den kommer i sommar. Anne Rihtniemi-Rauh förklarar att informationen ska gälla olika rutter.

– Gränser har ingen betydelse i dylika sammanhang. Vi har tänkt oss ett slags kilometerstolpar som visar hur långt det är till intressanta platser i parken.

Stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto har frågan på sitt bord.

Han säger att inga exakta beslut om hur skyltningen utformas tillsvidare fattats, det sker inom kort. Av allt att döma blir det fråga om rätt massiva avståndsstolpar i granit eller trä på strategiska platser, plus några traditionella infotavlor på vissa ställen.

– Granitstolpar finns också i vissa andra nationalstadsparker och vi vill förstås gärna ha någonting eget. Men de bästa idéerna har redan använts på andra håll, så det är väl bara att ta efter.

Staden har reserverat pengar för projektet i årets budget, summan är 50 000 euro.

Kopparplatta på plats

Kaunisto plockar fram en kopparplatta och berättar att den överräcktes till staden redan 2010, då nationalstadsparken invigdes. Sedan dess har den samlat damm ovanpå ett skåp.

– Plattan får en plats i närheten av gångbron, som så att säga ligger i mitten av nationalstadsparken. Av allt att döma monteras den på en granitsten.

Under den senaste tiden har det också pratats ganska mycket om hur man produktmässigt kunde utnyttja nationalstadsparken i Borgå och Anne Rihtniemi-Rauh säger att den här sortens frågor kan bli aktuella 2019.

– Å andra sidan är detta främst en sak för företagarna, inte för staden. Företagarna skapar produkter, stadens uppgift är att berätta om vad som är värdefullt och se till att turisterna hittar till olika platser utan att tappa bort sig.

Hon påpekar att rätt sorts information är a och o.

– Nationalstadsparken ska marknadsföras på ett korrekt sätt, vi har varit väldigt noga med att all information på nätet verkligen går att lita på.

Miljöministeriet granskar för tillfället den skötsel- och nyttjandeplan som gjorts upp.

Borgå hoppas bland annat på att nationalstadsparken småningom ska lätta på det tryck som Gamla stan i dag utsätts för och att turisterna hittar till också andra ställen.

Guidebossen Raija Tölkkö framhåller att ett problem är att en hel del utländska turister vistas en väldigt kort tid i staden och hinner inte ta sig för så mycket. Guiderna noterar hur bråttom många har.

– Tempot bara hårdnar. Man vill ha mycket men snabbt.

Sommarförsök

Hon är spänd på hur ett kommande experiment i sommar ska utfalla.

– En av föreningens turistguider kommer att vara på plats i Gamla kaplansgårdens turistinfo i Gamla stan tre timmar på fredagar och lördagar och bidrar med den sortens spontana guidning som turisterna önskar helt kostnadsfritt. Detta är ett samarbete med staden. Också här kan vi marknadsföra exempelvis nationalstadsparken.

De unga turistrådgivarna som patrullerar runtom i staden blir kvar.

Turistguiderna fortsätter också med sina populära rundvandringar och nytt för i år är alltså en vandring i författarfotspår.

– Vi startar i Bokparken söder om huvudbiblioteket och bekantar oss med Fredrika och Johan Ludvig Runeberg, Ulla-Lena Lundberg och tidigare författare i Diktarhemmet, Kurt Sanmark, Johannes Linnankoski, Katri Vala, Jussi Kylätasku, Kaisa Leka och många fler.

Övriga vandringsrubriker är Borgå 1917/1918, Näsebacken berättar, kvinnoöden, lantdagen i Borgå, busstur för nya Borgåbor och julvandringar.

Föreningen har i dag 54 aktiva guider som betjänar på totalt 13 språk. Raija Tölkkö gläder sig över att guidningarna i fjol ökade med 10 procent jämfört med året innan.

– Vi hade över 400 guidningar via vår samarbetspartner Porvoo Tours.

Rutternas stad

Lyckas staden med sina ansträngningar kan Borgå bli en rutternas stad eftersom speciellt nationalstadsparken ger enorma möjligheter.

På stadens webbsidor finns således redan nu en massa information om historier och rutter. En del av texterna är på finska och svenska, en del tyvärr enbart på finska.

Materialet är omfattande och kunde med fördel spjälkas upp och förädlas för olika ändamål.

Borgå fick sin nationalstadspark 2010.

Den sträcker sig från Gamla stan cirka 10 kilometer söder ut längs ån, åmynningen och skärgården och cirka 8 kilometer österut.

Här finns 22 värdefulla objekt.

I parken rör man sig längs gator, gång- och cykelvägar, trottoarer och naturstigar eller paddlar eller åker med båt längs ån och ut på havet.

Årsdagen firas i år den 12 maj och temat är empirestaden.

Mer läsning