Borgå utreder ny rektorsmodell

NYTT KONCEPT? Det är möjligt att skolrektorerna i Borgå från och med 2020 jobbar på annat sätt än i dag. Bild:

Är områdesrektorer något för Borgå? Detta ska utredas men utbildningsdirektör Rikard Lindström säger att det är möjligt att man kommer till att ett annat koncept är att föredra. En granskning behövs eftersom många rektorer upplever dagens modell som besvärlig.

I årets budget finns ett bindande strategiskt mål om att "göra en plan för införandet av modellen med områdesrektor". Bildningens ledning har berett ärendet som nu tas upp i bildningsnämndens finska och svenska utbildningssektioner. Om planen godkänns startar själva utredningsarbetet.

Fördelning av tid

Rikard Lindström har redan en längre tid fört diskussioner med rektorerna om vissa utmaningar i jobbet.

– Det handlar delvis om att få tiden att räcka till för det som rektorerna anser vara viktigt.

Han framhåller också att det numera är rätt få sökande till rektorstjänster.

– Som arbetsgivare är vi skyldiga att se vad som kan göras.

Det är alltså områdesrektorer som undersöks men Lindström frågar sig om detta är rätt ord.

– Verksamhetsområde är exempelvis inte samma sak som geografiskt område, vi får se var vi landar.

Ordet områdesrektor ger en bild av färre rektorer, bredare arbetsfält och mera jobb. På frågan om Borgå har tänkt sig en sådan modell svarar han att man nu måste titta på alternativa arbetskoncept överlag.

– Kommunerna har valt olika koncept för rektorerna och där en rektor ansvarar för flera skolor anser en klar majoritet att systemet inte är så lyckat. Det här vet vi.

Hans personliga åsikt är att det i varje skola måste finnas en ansvarsperson.

Ny modell 2020?

Då stadens utbildningssektioner behandlat ärendet och gett en utredning sitt godkännande startar arbetet omedelbart.

– Beskrivningen av dagens verklighet har redan börjat och att få den biten klar ar inte lång tid. Nästa steg är att fundera på alternativa modeller, bekanta sig med forskning och kolla var andra kommuner gjort.

Rikard Lindström antar att alla tankar finns till pappers våren 2019.

– Då är det dags för beslut. Går vi in för en ny modell kan den träda i kraft 2020.