Borgå utreder möjligheten att permittera 1 800 anställda

Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att inleda samarbetsförhandlingar och nu har ledningsgruppen för exceptionella förhållanden preciserat målet för förhandlingarna: man utreder möjligheten att permittera upp till 1 800 anställda.

På fredagen skickades samarbetsinbjudan ut till samarbetskommittén som nu har i uppdrag att utreda möjligheten att permittera hela stadens personal med undantag av de som jobbar inom social- och hälsovårdssektorn, på Räddningsverket i Östra Nyland samt personal som direkt stöder deras verksamhet. Permitteringen skulle gälla cirka 1 600–1 800 personer.

I första hand är avsikten att permittera de anställda, vars arbete har minskat eller tillfälligt stannat av helt på grund av coronaviruset. Permitteringen av dem beräknas fortsätta tills det igen finns arbete att utföra. Också den övriga personalen permitteras eftersom arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat på ekonomiska grunder. I det här fallet permitteras de anställda högst i två veckor.

Samarbetskommittén håller möte den 3 april. Samarbetsförhandlingarna uppskattas ta från tre till sex veckor. Förhandlingsresultatet förs till stadsstyrelsen för behandling.

Mer läsning