Borgå undersöker flera skolhus. Misstankar om fuktproblem finns också i Albert Edelfeltin koulu

EN BYGGNAD BLAND MÅNGA. Albert Edelfeltin koulu är ett av de skolhus där man misstänker problem med inomhusluften. Bild: Kristoffer Åberg

Cirka tio skol- och servicebyggnader i Borgå konditionsgranskas i år. I vissa finns mistankar om dålig inomhusluft. Exempelvis i Albert Edelfeltin koulu har rektorn slagit larm om fuktproblem och det är möjligt att golven är boven i dramat.

Projektchef Pekka Koskimies säger att staden redan en längre tid fått ta emot uppgifter om att allting inte är som det ska i skolan.

– Då rektorn gjorde en officiell anmälan började utredningarna på allvar. Nu görs en undersökningsplan. Av allt att döma beställer vi en inomhusluftundersökning i slutet av sommaren eller i höst.

Problem finns främst i skolhusets förvaltningsdel, men också i de tre klassrumsflyglarna.

Då eleverna återvänder efter sommarlovet har staden alltså inte koll på läget men Koskimies säger att fara för barnens och personalens hälsa inte förekommer.

Golvmaterialet?

– Det är möjligt att problemet ligger i golvens ytmaterial eller att detta material lagts på alltför fuktig betong. Men som sagt, det här vet vi ännu inte med säkerhet.

Den aktuella skolan byggdes för tio år sedan och rykten om luftproblem florerade nästan från början. En konsult såg över ventilationen 2015 och noterade en lång rad brister, som sedan åtgärdades. Nu är det alltså dags igen.

Skolan är ändå inte den enda som konditionsgranskas. Under sommaren görs undersökningar också i Tuorilan koulu, Kerkkoon koulu och Peipon koulu. I Keskuskoulu görs tilläggsutredningar. I höst kommer turen till Albert Edelfeltin koulu och Huktis daghem.

På listan över byggnader som ska undersökas i år finns också huvudbyggnaden för nuvarande Strömborgska skolan, Borgågården, social- och hälsovårdsstationen i centrum, Fredsgatans hälsostation, Lundagården, Ånäshallen, räddningscentralen och kommunteknikens depå. Rapporterna blir klara under hösten och vintern.

Bland de byggnader som ska undersökas finns även sådana där verksamheten har upphört eller kommer att upphöra. En grundlig konditionsundersökning behövs för att utreda till exempel eventuella renoveringsbehov och kostnader.

Mer läsning