Borgå tar till ny modell för lätta skolhus på glesbygden

KERKKOON KOULU. En paviljong med en uppskattad livstid på tio till femton år kunde ge fler friska kvadratmeter till skolan i Kerko, tycker lokalitetsledningen. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsnämnden får den här veckan ta ställning till ett förslag som innebär att Tuorilan koulu stängs och eleverna flyttas till Kerko, till en hyrd paviljong med en livslängd på 10-15 år. I Torasbacka är invånarna beredda att kämpa för sin skola.

Både Tuorilan koulu i Torasbacka och Kerkkoon koulu i Kerko är i behov av omfattande renoveringar, visade höstens konditionsgranskningar. Nu föreslår lokalitetsledningen att båda skolans elever ska kunna flytta ut från de dåliga skolhusen redan under 2019, och att alla i framtiden ska gå i samma skola i Kerko.

– Vi uppskattar att Kerkkoon koulus huvudbyggnad, gymnastiksalsbyggnad samt tomt lämpar sig bäst för en bestående skola, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Med en bestående skola avser man inte i det här fallet ett skolhus som byggs på plats och som kostar flera miljoner euro. I stället har lokalitetsledningen reserverat bara 600 000 euro i investeringsplanen för nästa år, och inga pengar alls för åren efter det.

En lösning på mellanlång sikt

– Vi utreder marknadens utbud av skolbyggnader som går att hyra, och tanken är att vi hyr en bestående byggnad med trästomme till Kerko, berättar Boström.

– Därför har vi i investeringsplanen endast reserverat medel för gårdsarbeten och eventuellt grundarbeten. Tanken är att det är frågan om en lösning för 10 till 15 år.

Kan man jämföra den hyrda bestående byggnaden till exempel med den paviljong som skolan i Sannäs nu använder?

– Man kan väl säga att det blir en moderniserad version av Sannäsbaracken men med permanent bygglov och dylikt, säger Boström.

Paviljongen flyttades till Sannäs 2010, efter att ha använts en tid av Ilolan koulu. Bygglovet för paviljongen går ut i år.

Längre skolväg

I Torasbacka kommer man ändå inte att stillatigande anpassa sig till förslaget att dra in byskolan. Torasbackabon Anne Korhonen, Cent, sitter med i stadsfullmäktige, är ersättare i stadsstyrelsen och ordinarie ledamot i bildningsnämnden.

– Vi anser att båda skolorna behövs, både Kerkkoon koulu och Tuorilan koulu, säger Korhonen. Staden har inte tagit hand om skolfastigheterna, med det utpräglade syftet att därefter kunna slå ihop skolorna.

– Våra yrkesmänniskor har granskat fastigheterna och kommit till helt andra reparationskostnader än lokalitetsledningen, vars budgeter är minst sagt konstiga. Först gav de ut uppgifter om att det skulle kosta 5 miljoner euro att reparera Torasbacka skola, därefter var summan uppe i 8 miljoner och nu senast hörde jag en uppskattning på 4 miljoner euro. Allt är taget ur luften.

Korhonen anser att skolorna inte alls är i så dåligt skick som lokalitetsledningen låter förstå

– Matsalen i Kerko måste rivas, liksom det vita huset i Torasbacka. Men det vita huset används enbart för teknisk slöjd. Eleverna kan mycket väl åka i väg till Kerko för de lektionerna, det handlar om två lektioner per vecka.

Hindhårlösning 2022

För Hindhår bildningscentrum har lokalitetsledningen anslagit medel först 2020, 400 000 euro. Sen följer en och en halv miljon euro 2021 och en lika stor summa 2022.

Den äldsta delen av byggnaderna revs bort i sommar och en del av eleverna går nu i baracker.

– Sommaren 2022 är det tänkt att barackerna förs bort från Hindhår, säger Börje Boström.

För det som i investeringsplanen kallas Gammelbacka skolprojekt har lokalitetsledningen gjort en reservering på totalt 11,6 miljoner euro, för åren 2023-25. I våras kom en rapport om allvarliga brister och problem i Pääskytien koulu, problem som bland annat ger dåligt inomhusluft.