Borgå stänger ner för tre veckor – nu behövs allas hjälp för att få bukt med smittspridningen

Borgå stänger ner för de följande tre veckorna. Coronaläget är dåligt, och nu behövs allas insats för att få bukt med pandemin. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Alla stadens lokaler stängs och så många som möjligt ska jobba på distans. Äppelbackens matsal stängs för utomstående och Rodret stänger. Nu krävs gemensam kämpaanda för att hindra smittspridningen

Hela Nyland är nu i den svåraste fasen av coronaviruspandemin och det behövs kraftåtgärder för att få bukt med pandemin. Värst är det i huvudstadsregionen, men hela Nyland klassas nu enligt samma skala.

Med snabb tidtabell träder nya restriktioner i kraft också i Borgå.

– Det här är en extrem situation också för Borgå och vi har följt med hur läget utvecklats i huvudstadsregionen. Att beslutet kommer så här på fredagen för med sig att invånarna i snabb takt måste ta till sig nya restriktioner, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Vi strävar efter att skydda personer i riskgrupperna och de som är svagast.

Borgå stads rekommendationer och restriktioner baserar sig på Regionförvaltningsverket beslut att förbjuda grupper över tio personer och rekommendationer från statsrådet och Nylands regionala coronakoordinationsgrupp. De nya restriktionerna är i kraft från 30 november till 20 december.

– Vi strävar efter att skydda personer i riskgrupperna och de som är svagast, säger Ujula.

Pandemiläget i huvudstadsregionen är riktigt dåligt, och i och med att många rör sig mellan huvudstaden och Östnyland måste också de östnyländska kommunerna skrida till drastiska åtgärder.

– Ett problem är att man inte längre hinner spåra smittkedjorna i huvudstadsregionen, säger Jeff Westerlund som är ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Läget i Borgå har försämrats hela november och flera personer har konstaterats positiva allt efter att månaden framskridit.

– Antalet smittade har ökat hela november. Förra veckan smittades sexton personer, och i dag, fredag, hade redan sjutton personer smittats den här veckan, säger Jeff Westerlund

Stänger ner

Alla stadens offentliga lokaler som bibliotek, kultur- och idrottslokaler stänger och kontakten sköts huvudsakligen digitalt. Behandlingen av ärenden och tjänsterna fortsätter huvudsakligen digitalt och per telefon.

På biblioteken kan man hämta reserverat material och det är möjligt att beställa tid till kunddatorer för att sköta snabba ärenden. Också ungdomslokalerna stänger.

All hobbyverksamhet som staden ordnar avbryts i inomhuslokaler och hobbyverksamheten för personer över 20 år också utomhus. Hobbytiderna för personer över 20 år på utomhusplaner inställs. Hobbyverksamheten för personer under 20 år kan fortsätta utomhus men bara med den egna träningsgruppen på tidigare beviljade tider. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya tider beviljas inte.

Utomhusplanerna kan användas av stadens invånare när det inte ordnas hobbyverksamhet för barn och unga. Det blir mer övervakning på planerna. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna hålls stängda.

– Coronaviruset kan smitta var som helst, och det är en orsak till att också omklädningsrum hålls stängda nu, säger Jukka-Pekka Ujula.

Musikinstitutet och konstskolan går över till distansundervisning. Medborgarinstitutets lokaler stängs men en del av kurserna fortsätter med distansundervisning. Borgå Folkakademi har meddelat att de följer samma förfaringssätt.

Största delen av social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare och beställda tider avbokas inte. Även småbarnspedagogiken, grundläggande undervisning och eftermiddagsklubbverksamheten fortsätter. Se faktaruta för fler restriktioner.

Stadens servicekontor Kompassen tar inte emot kunder. Kompassen betjänar dock vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi. Du kan ändå boka tid i Kompassen för att sköta nödvändiga ärenden. Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Alla ärenden med staden sköts i första hand elektroniskt eller per telefon.

Stadsbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna 30.11-20.12. Du kan reservera material i Helle-nätbiblioteket. Stadsbibliotekets returneringslucka hålls öppen. Lånetiderna förlängs till 20.12.

Stadens kultur- och utställningslokaler samt museer är stängda 30.11-20.12. Staden stänger också Konsthallen, Galleri Gamla Kaplansgården och J. L. Runebergs hem. Dessutom är Walter Runebergs skulptursamling stängd på vintrarna.

Också Borgå museums Holmska gården och Gamla rådhuset samt Konstfabriken och kulturhuset Grands kultursalar hålls stängda.

Kulturevenemangen och verkstäderna ställs in fram till 20.12.

Borgånejdens musikinstitut och Borgå konstskola övergår till distansundervisning. Musiklekskolorna i daghemmen fortsätter. De övriga musiklekskolorna övergår till distansundervisning.

Eftermiddagsklubben Konstikas i Konstskolan fortsätter i smågrupper.

Alla medborgarinstitutets kurser övergår till distansundervisning från 30.11 för resten av terminen.

Simhallen är stängd för alla användare 30.11-20.12.

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Ungdomslokalerna är stängda 30.11-20.12.

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar på distans och med tidsbeställning.

Bandlokalerna är stängda.

Matsalen i Äppelbackens servicehus och rådgivningen Rodret stängs för utomstående 30.11-20.12.2020.

Rodret betjänar per telefon och e-post vardagar klockan 9–15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.

Gammelbacka välfärdscenter, Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus och Lundagården är stängda 30.11-20.12.2020.

Alla stadens meddelanden finns på www.borga.fi.

Privatpersoner måste dra sitt strå till stacken

Så långt det är möjligt ska man nu jobba på distans och undvika att samlas, också privat. Nu behövs gemensam kämpaanda.

– Det är några tunga veckor på kommande, men om vi tillsammans kämpar kan vi kanske lätta på restriktionerna till jul, säger Jukka-Pekka Ujula.

– Det är viktigt att vi nu håller kontakt med varandra och rör på oss, säger utbildningsdirektör Sari Gustafsson och påminner om konditionstrapporna i Kokon och om friluftslederna som gärna får utnyttjas.

Vi ha alla ett ansvar att ta hand om varandra och att be om hjälp om det behövs.

– Vi lämnar ingen ensam utan försöker tillsammans göra vårt bästa för att stävja pandemin, fortsätter hon.

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare enligt tidigare begränsningar med tillägget att Äppelbackens matsal stängs för utomstående och Rodret ger råd på distans. Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofi Silvennoinen poängterar vikten av att nu stödja varandra så att vi orkar igenom den här tiden.

– Vi ha alla ett ansvar att ta hand om varandra och att be om hjälp om det behövs, säger Silvennoinen.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula vädjar till invånarna att nu göra allt för att vi tillsammans kan sätta stopp för pandemin. Det finns inte så många fler verktyg att ta till.

Stadens ledningsgrupp följer fortsättningsvis med läget kontinuerligt.

– Om det skulle gå så bra att läget förbättras så kan vi naturligtvis lätta på restriktionerna, säger Ujula.

Mer läsning