Borgå stadsstyrelse beredd att satsa två miljoner euro på Inveons Haikotomt

INVEON I HAIKO. Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland äger många byggnader i Haiko, alla är nu rivningshotade. Bild: Kristoffer Åberg

En enhällig stadsstyrelse ger ett anbud på en miljon euro för fastigheter och byggnader i Haiko som nu ägs av samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland. Rivningskostnaderna uppskattas till ytterligare en miljon euro.

Staden önskar kunna stadsplanera området i Haiko så snart som möjligt efter det att det överförts i stadens ägo. Den nya stadsplanen ska ge plats för bostäder och eventuell affärsverksamhet.

Stadsstyrelsen var enhällig i sitt anbud. Ordförande Jaakko Jalonen deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Jalonen är ordförande också för styrelsen för yrkeutbildningssamkommunen.

Alla byggnader ska rivas och man uppskattar att rivningskostnaderna uppgår till kring 100 euro per kvadratmeter, alltså sammanlagt en miljon euro.

För en mellanperiod, när området och byggnaderna överförts till Borgå stad, kommer staden och samkommunen att göra ett hyresavtal för en bestämd tidsperiod. Förhandlingar förs om en fusion mellan Inveon och Prakticum. Efter fusionen är det meningen att verksamheten flyttas ut till Edupolis lokaler i Estbacka.

Tio anställda förs över

Till förhandlingsresultatet hör också en preliminär överenskommelse om att omkring 10 personer, som nu jobbar med fastigheter, mat och städning vid Inveon kan flyttas över som så kallade gamla anställda till Borgå stads lokaltjänster. Ett separat avtal om det här kommer att sammanställas mellan parterna.

Nu är det samkommunens beslutsfattare som får ta ställning till anbudet. Borgå stad är den största delägaren i samkommunen, men har trots det inte absolut majoritet i styrelse och samkommunsfullmäktige.