Borgå stadsdirektörs farhågor om vårdreformen: Höjda skatter, sämre service och en svagare ekonomi

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ser inget positivt för Borgå i den kommande vårdreformen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Vårdreformen är nu ett faktum efter att beslutet godkändes i riksdagen förra veckan. Det betyder att social- och hälsovårdstjänsterna flyttas från kommunernas förvaltning till de nya välfärdsområdena. Stadsdirektören i Borgå förhåller sig väldigt kritiskt till reformen.

Den nya vårdreformen har utvecklats så länge att den nu är ungefär lika gammal som en ny gymnasieelev. Reformen har stött på en hel del motgångar under flera olika regeringar, men nu är beslutet gjort...