Borgå stads språkprogram bör uppdateras

Borgå stads språkprogram godkändes 2010 av stadsfullmäktige och trädde i kraft från 2011, men har inte uppdaterats sedan dess. På grund av de ändrade språkförhållandena när de svenskspråkiga nu har minskat till 28,9 procent borde programmet revideras. Forskare inom offentlig förvaltning har ansett 30 procent vara den kritiska gränsen för att kunna upprätthålla en god servicenivå på båda språken.

En revidering av språkprogrammet är också viktig med tanke på en kommande vårdreform med ett östnyländskt välfärdsområde dit social- och hälsovården flyttas så att det motsvarar den nya organisationen som kommer att bildas. Borgå stad bör ha en aktiv roll så att man i praktiken kan erbjuda en god och mångsidig service på svenska.

Jag har, stödd av tio SFP-ledamöter, därför lämnat in en motion om att Borgå stad med det snaraste uppdaterar språkprogrammet så att det motsvarar behoven av service på svenska inom alla sektorer i dag, men också med tanke på framtiden.

Bodil Lund stadsfullmäktigeledamot, SFP, Borgå