Borgå stad: "Vaccineringarna löper bra i Konstfabriken"

De som bokar tid per telefon får vaccineringstider dagligen, men i det elektroniska tidsbeställningssystemet finns det för tillfället inga lediga tider. Nya tider plockas in den 25 mars. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Trots problemen med Astra Zenicas vaccin så verkar Borgå stads coronavaccineringar löpa på bra. Tiderna är ändå slut i det digitala tidsbokningssystemet.

Coronavaccineringarna för äldre framskrider smidigt i Konstfabriken, och följande 3 000 vaccineringstider öppnas för beställning på torsdag, meddelar staden i ett pressmeddelande.

Ungefär 6 500 Borgåbor, cirka 12,5 procent, har nu fått åtminstone den första dosen.

– Konstfabriken fungerar bra som vaccineringsställe. Utrymmen och de smidiga vaccineringarna får beröm, likaså att man i lokalen för efterobservation får njuta av konsertinspelningar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

Aktiva äldre

Personer som i år fyller 70, och äldre personer, har aktivt sökt sig till vaccinering. De som bokar tid per telefon får vaccineringstider dagligen, men i det elektroniska tidsbeställningssystemet finns det för tillfället inga lediga tider. De följande cirka 3 000 tiderna öppnas för beställning på torsdag, den 25 mars, klockan 10.

Staden har kontaktat eller kommer att kontakta personer i närståendevård som hör till åldersgruppen som vaccineras för att vaccineringstiden kan ordnas. I Borgå får närståendevårdarna vaccinet, om de också själva står i tur att få vaccinet.

Coronavaccineringen är gratis, vilket är något staden påpekar efter att en del kunder fått faktura.

– Tyvärr har en del kunder felaktigt fått en faktura för kundbesök. Fakturan behöver inte betalas och fakturorna makuleras. Om man har betalat fakturan, kommer den att gottskrivas. Vi utreder felets omfång och beklagar det inträffade, säger servicechef Heli Sjöblom.

Till personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 1 eller 2 ges inte vaccineringar denna vecka och tider kan inte beställas. Över 400 vaccineringstider har avbokats för denna vecka eftersom användningen av Astra Zenecas vaccin har pausats.

Alla som redan hade fått en vaccineringstid har fått ett textmeddelande om avbokningen av tiden. När vaccineringar av riskgrupper återupptas, skickas en ny tid till dem per textmeddelande. Meddelandet innehåller en kod med vilken den nya tiden vid behov kan om- eller avbokas. Staden informerar när nya tider öppnas.

Civiltjänstgörare hjälper

Sex civiltjänstepliktiga från Civiltjänstcentralen i Lappträsk hjälper till i coronavaccineringarna på Konstfabriken. Till de civiltjänstepliktigas uppgifter hör bland annat att visa kunderna till rätt plats i lokalerna, registrera vaccineringsuppgifter och observera personer efter vaccineringen.

– Det här är första gången när vi kan anlita civiltjänstepliktiga som grupp i uppgifter som stöder hälsosäkerheten. Civiltjänstcentralens utbildningsperioder hålls för tillfället helt som distansutbildning och således minskade uppgifter hos de civiltjänstepliktiga som tjänstgör i centralen. Samarbetet med Borgå stad är i alla avseenden fin och viktig verksamhet, säger civiltjänstdirektör Mikko Reijonen.

Även frivilliga från Finlands röda kors hjälper till.

– Det är fint att både civiltjänstepliktiga och frivilliga från FRK är med och säkrar trygga vaccineringsarrangemang. Vaccineringarna fortsätter länge, så medhjälparnas insats är i sin helhet betydande, säger Silvennoinen.