Borgå stad tar över taxistationerna

Avtalet är undertecknat och taxistationen i Pepot tas över omedelbart. Stationen på torget övergår i stadens ägo den första september.

Köpesumman är noll euro, men staden tar över ansvaret för att riva taxistationen på torget.Båda taxistationerna, både den på torget och den i Pepot står på mark som Borgå taxi har arrenderat av staden...