Borgå stad säljer bryggor och gångbroar som tagits ur bruk

Bryggorna och gångbroarna säljs på basis av anbud. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad säljer 25 bryggor och tre gångbroar som tagits ur bruk. Bryggornas längd varierar mellan 6 och 25 meter. Det är också möjligt att köpa bryggor i längre helheter.

Bryggorna överlåts tidigast i slutet av oktober eller i början av november. Köparen förbinder sig att flytta bort sin brygga före isens ankomst, senast den 30 november 2021.

Staden säljer också några tillvaratagna småbåtar och en båttrailer, ifall staden inte får tag på deras ägare. Mer information finns här.

På sidan publiceras också andra saker som staden tagit ur bruk.