Borgå stad påminner: Handsprit är ett giftigt ämne

Handsprit är ett giftigt ämne som inte bör drickas. Bild: Kristoffer Åberg

Av en eller annan anledning fick en elev vid Linnajoen koulu i sig en liten mängd handsprit på måndagen, informerar Borgå stad.

Eleven kunde enligt stadens uppgifter fortsätta sin skoldag efter att ha blivit undersökt av den tillkallade ambulanspersonalen. Även polisen besökte platsen.

– Olika konfliktsituationer och också lekfulla gnabb behandlas i skolorna genom att diskutera med alla inblandade och genom att kontakta allas föräldrar. Så har man också gjort i det här fallet. I skolorna sker varje vecka olika situationer som kräver att de vuxna tar tag i saken, konstaterar utbildningsdirektör Jari Kettunen i ett pressmeddelande.

Han preciserar för ÖN att händelsen i Linnajoen koulu handlade om någon form av lek mellan några pojkar.

– Man kan säga att det var fråga om tanklöshet i samband med lek. Vi har valt att informera om saken för att undvika liknande händelser i andra skolor.

Tidningen Uusimaa rapporterar med hänvisning till rykten i skolan att incidenten på måndagen inte var den första under hösten. En annan elev lär ska ha fått i sig handsprit blandat i drickvatten och mamman till eleven i det nu aktuella fallet säger till Uusimaa att eleven tidigare råkat ut för samma sak.

Enligt Kettunen har samma elever även tidigare varit inblandade i händelser som skolan behandlat men han kan inte bekräfta uppgifterna om andra fall där elever fått i sig handsprit.

– Jag talade med skolans rektor i går och så vitt jag vet har det inte hänt några liknande händelser med handsprit. Det är därför viktigt att alla berörda tagit tag i saken så att något liknande inte sker igen.

För att minska risken för coronasmittor står flaskor med handsprit framme i alla skolor. Staden påminner om att ämnet endast är avsett för att rengöra händerna, såsom namnet antyder.

– Vi vill i det här läget ännu påminna om att handdesi är ett giftigt ämne, som man inte ska smaka på. På grund av coronasituationen är handhygienen viktig, likaså användningen av munskydd och att hålla säkerhetsavstånd.

Artikeln är uppdaterad.

Mer läsning