Borgå stad köper 83 hektar i Kullo

Stadsstyrelsen i Borgå har enhälligt beslutat utnyttja sin förköpsrätt och betalar 880 000 euro för en stor lantgård alldeles i närheten av Kullo företagsområde.

Fastighetsaffären ingicks i början av maj mellan Filip Frankenhaeuser och Reijo Wuorio. Eftersom Borgå stad bedömer att området är viktigt för staden med hänsyn till planläggningen har stadsstyrelsen på måndagen enhälligt utnyttjat sin lagliga förköpsrätt.

Staden har tidigare aktivt skaffat mark i Kullo genom frivilliga köp och har i år köpt cirka 10 hektar mark på området. Staden äger flera områden som gränsar till den nya fastigheten som ligger i omedelbar närhet till Kullo företagsområde.

Enligt Borgås strategi förbereder staden sig på en tydlig tillväxt och vill därför skaffa sig enhetliga markområden för näringslivets behov och för boende. Den nya fastigheten ligger på ett område som i landskapsplanen till största delen har anvisats antingen som industri- eller arbetsplatsområde eller som reservområde för arbetsplatsområden.

När staden nu utnyttjar sin förköpsrätt betyder det att staden träder i stället för den ursprungliga köparen och får köpeobjekt i sin ägo mot det pris och enligt de betalningsvillkor som köpebrevet avtalar. Staden måste dessutom ersätta den ursprungliga köparen alla extra kostnader.

Nybyplan

Stadsstyrelsen föreslog vid samma möte också enhälligt för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Kullo företagsområde i stadsdelen 36. Genom detaljplanen bildas kvarten 4001-4012 och special-, gatu- och trafikområden.

Planeringsområdet består av Nyby småindustriområde i Kullo som ligger mellan Sköldviks industriområde och Borgå motorväg. Målet för planeringen är att området blir ett mångsidigt företagsområde i Kullo som uppfyller dagens krav, är snyggt med tanke på stadsbilden, har en tydlig kvartersstruktur och lockar ny företagsverksamhet.

Läs också:

Mer läsning