Borgå ska ha lägergård i Övik, men tillsammans med utomstående investerare

ÖVIK RIVS INTE ÄN. En ny lägergård ska byggas i Övik, enligt stadsstyrelsens beslut. Bild: Kristoffer Åberg

Efter omröstning kunde en majoritet av stadsstyrelsen i Borgå på måndagen slå fast att staden behöver en egen lägergård.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till stadsstyrelsen var att man skulle fortsätta utredningen kring lägergårdsfrågan enligt alternativen 3 eller 4.

I alternativ 3 byggs ingen kurs- och lägergård som motsvarar Övik, utan Virvik lägerområde iståndsätts för lägerverksamhet och dessutom ordnas lägerverksamhet för smågrupper i två stugor i Skeppars. I alternativ 4 köps lägertjänsterna av utomstående serviceproducenter.

Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, och Anette Karlsson, SDP, kom med motförslag.

Blomqvist-Valtonen vill att utredningen fortsätter enligt alternativ 1 eller 2, alltså att staden bygger en ny lägergård. Alternativ 1 innefattar en lägergård på 2 100 våningskvadratmeter och alternativ 2 en lägergård på 980 våningskvadratmeter. Beslutet kräver en utomstående aktör som kan dela på investeringskostnaderna och på ansvaret för verksamheten.

I Blomqvist-Valtonens förslag ingår också att lägergården i första hand placeras i Övik, och att man inte omedelbart börjar riva de gamla fastigheterna i Övik.

Egen lägergård

Anette Karlssons förslag innebar en satsning på alternativ 2, men så att man utnyttjar Virvik gård. Hennes förslag innefattade också en rivning av byggnaderna i Övik så att området kan användas för allmän rekreation.

I den första omröstningen vann Blomqvist-Valtonens förslag över Anette Karlssons förslag med siffrorna 10-3.

I den andra omröstningen vann Blomqvist-Valtonens förslag över stadsdirektörens förslag med siffrorna 10-2 och en blank röst.

För en egen lägergård, i samarbete med en utomstående aktör, röstade utom Blomqvist-Valtonen också Outi Lankia, Centern, Bodil Lund, SFP, Jari Oksanen, Gröna, Anders Rosengren, SFP, Pehr Sveholm, SFP, Johan Söderberg, SFP, Nina Uski, Saml, Markku Välimäki, Saml, och Jaakko Westerlund, Gröna.

Mot förslaget röstade Jaakko Jalonen och Mirja Suhonen, båda SDP.

Anette Karlsson röstade blankt.

Mer läsning