Borgå ska bli den populäraste hemstaden

STRATEGIINFO. Jukka-Pekka Ujula talar varmt för mer inflyttning till Borgå.Bild: Magnus Massingberd

Ett första utkast till stadsstrategi för Borgå för åren fram till 2030 är nu klart. Drömmarnas Borgå ska vara bäst i vardagen, föregångare i klimatarbetet, populärast, och strategin ska bäras upp av värderingar som alla kan respektera.

Det är en massa ord med positiva förtecken som bildar det som än så länge bara är ett första utkast till stadsstrategi. Borgå är tvåspråkig, vacker, gammal, idyllisk, trygg, trivsam och lyckas, växer och utvecklas, bland mycket annat.

Utkastet presenterades på onsdagen av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, med bisittare från stadens ledningsgrupp, bildningsdirektör Hilding Mattsson, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, personaldirektör Anu Kalliosaari och kommunikationschef Aino-Marja Kontio.

Utkastet ska nu kommenteras och ges utlåtanden om. Ett omarbetat förslag blir klart i juni och sedan får beslutsfattarna ta ställning, efter semestrarna.

– Då vet vi också mer om hur det blir med regeringens planerade reformer och kan anpassa strategin till de besluten, säger Ujula.

Mångas tankar

Det är en massa stadsbors åsikter och tankar som redan nu har kokats ner för att bli en del av strategiutkastet. Borgåborna har deltagit i diskussionsmöten, seminarier, webbenkäter, workshoppar och popup-intervjuer.

Materialet är enormt och det kan vara svårt att hitta sitt eget bidrag i den rätt så kortfattade strategin, 10 sidor med gles text.

Ett av huvudmålen är, som så många gånger konstaterats, att hålla Borgå växande. Inflyttning behövs.

Medan man ännu för några år sedan beklagade att den största delen av tillväxten kom från invandring har man nu tagit skeden i vacker hand.

Borgå får ett flyttningsöverskott från barnfamiljer, experter som näringslivet behöver och från invandrare, står det i texten.

– Vi ska växa mångsidigt och ta hänsyn till alla inflyttade gruppers behov, säger Ujula.

– Och det här betyder inte att vi inte välkomnar äldre inflyttare eller andra befolkningsgrupper, alla är välkomna.

Barnvänlig och kolneutral

Borgå ska vara en barnvänlig stad.

– Men det betyder inte att vi ska bygga bara fler och fler daghem och skolor, säger Ujula. Nu ska vi satsa på innehållet, inte på väggarna.

Målet är att staden ska vara kolneutral 2035.

– Det är ett tufft mål, konstaterar Ujula. Och vi ska inte glömma att vi redan har kommit långt, mycket längre än många andra städer i samma storlek. Borgå gör redan nu mycket för miljön, trots att det verkar som om de egna invånarna inte är så medvetna om det.

Samarbetet med Sköldvikområdet ska utvecklas.

– Om man jämför med situationen för några år sedan möts vi nu med aktörerna där på ett mycket mer jämlikt plan, säger von Schoultz. Vi för en strålande dialog.

– Där finns mycket att hämta. Vi ska minnas till exempel att industrierna i Sköldvik producerar 8 terawatt värmespill per år, som borde utnyttjas. Jämför med att hela Helsingfors använder 10 terawatt per år.

Ingen småstad

Borgå är ingen småstad, det är Ujulas mantra.

Han vill inte jämföra Borgå med Sibbo eller med Lovisa, för de spelar inte alls i samma division.

– Vi behöver inte erbjuda kommunala lokaler där invånarna kan jobba på distans, eftersom det finns företag som kan sköta den biten. Men om vi till exempel som en av de första städerna i landet kan erbjuda 5G-förbindelse så är det ett mål att sträva efter. Ändå inte så att det är staden som drar kablarna och betalar för dem.

– Genast när strategin är godkänd ska vi ta itu med följande frågor och då gäller det att analysera både det så kallade Järvenpääfenomenet, det vill säga flyttrörelsen från huvudstaden till kranskommunerna, till lugnet och egnahemmet där, och Sibbofenomenet, det vill säga att folk hellre flyttar till en åker i Sibbo än till en riktig stad som Borgå.