Borgå sjukhus utvecklas enligt invånarnas behov!

Bild: Kristoffer Åberg

Att förlossningsverksamheten upphör är beklagligt men nödvändigt av ekonomiska orsaker. Man sparar direkt 1,8 miljoner euro på att beredskapen för nattliga nödkejsarsnitt upphör.

Beslutet att stänga Borgå BB var inte lätt. De som kämpade för bevarande av verksamheten hade många goda argument. Borgå sjukhus ger fortsättningsvis mångsidig högklassig specialiserad sjukvård åt befolkningen trots att förlossningsverksamheten upphör.

Att specialistjouren skulle upphöra i och med att förlossningsverksamheten upphör stämmer inte. Kirurger, invärtesläkare och narkosläkare deltar i jouren dygnet runt. En besparing på 1,8 miljoner euro per år fås genom att man inte behöver en extra kirurgisk bakjour, barnläkare, förlossningsläkare och ett operationsteam i beredskap under natten klockan 22–8 för att göra några få nödkejsarsnitt per år.

Sjukhusets medicinska och kirurgiska avdelningar och också avdelningen för intensiv övervakning fungerar fortsättningsvis dygnet runt. Största delen av befolkningens problem kan skötas bäst under dagtid då bemanningen är som bäst. I Lovisa stadsstyrelses och Lappträsk kommuns skrivelse till nämnden uttryckte man sin oro över att jourverksamheten upphör vilket inte är fallet.

Att förlossningsverksamheten upphör är beklagligt men nödvändigt av ekonomiska orsaker. Man sparar direkt 1,8 miljoner euro på att beredskapen för nattliga nödkejsarsnitt upphör. Dessutom frigörs utrymmen för bland annat psykiatrin vilket ger en besparing i nyinvesteringar på 3,7 miljoner euro. Endast ett fåtal av de förlossningar som sker utanför förlossningsanstalterna sker under transporten. Komplikationerna i samband med förlossningarna sker i huvudsak då förlossningen kommit i gång på sjukhuset och sällan under färden till förlossningsanstalten.

Enligt Lovisa kommunstyrelses utredning är körtiden för dem som bor längst bort från Helsingfors centrum under två timmar. De familjer som bor långt från förlossningssjukhuset kan beredas möjlighet att vistas på patienthotellet i Mejlans. Ett kommunalt bidrag för vistelsen på patienthotellet kan inte ses som en tilläggskostnad (Christel Liljeström, ÖN 9.7) då man ställer det i relation till besparingarna som kommunerna gör då förlossningsverksamheten upphör i Borgå.

På Kvinnokliniken i Helsingfors finns möjligheter att öppna en svenskspråkig avdelning, som betjänar en betydligt större svenskspråkig befolkning än östra Nylands. Man frågar sig hur det svenska språket garanteras i förlängningen i Borgå. Stora enheter är inte nödvändigtvis mindre trivsamma än mindre enheter och har större resurser vid komplikationer och vid exceptionell belastning. Förlossningsavdelningen vid Kvinnokliniken i Helsingfors kan inte hindra föderskor att komma in trots tillfällig överbelastning.

Barnpoliklinikens verksamhet kommer att utvecklas och den fungerar klockan 8–22. Man har också möjlighet att följa med sjuka barns hälsotillstånd under tiden då polikliniken är öppen. De få barn som behöver vård på sjukhus under natten kommer att hänvisas till Barnkliniken i Helsingfors eller Hyvinge sjukhus. Svenskspråkiga barn styrs till Helsingfors. Rekryteringen av barnläkare till Borgå sjukhus har varit svår. En minskad jourbelastning antas göra rekryteringen lättare.

Att undersökningar och vård sker på dagtid är nutid. De flesta brådskande operationer kan göras inom ett dygn, men behöver inte göras nattetid. Vi måste slå vakt om att Borgå sjukhus också i framtiden kan utföra brådskande operationer på dagtid. Borgå sjukhus har starkt utvecklats under den tid man hört till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Jag hoppas att de som kritiserar sjukhusnämndens beslut bekantar sig med de nu framlagda planerna för sjukhuset. Min uppfattning är att de bättre garanterar verksamheten vid sjukhuset än att halsstarrigt hålla fast vid BB.

Hans Blomberg Vice ordförande (SFP), Borgå sjukhusnämnd

Mer läsning