Borgå sjukhus ohotat, för tillfället

BORGÅ SJUKHUS. Ledningen försäkrar att sjukhusets verksamhet inte är hotad. Bild: Kristoffer Åberg

Raseborgs sjukhus framtid har utretts och nu ges många alternativ, också nedläggning. I Borgå försäkrar både sjukhusdirektören och sjukhusnämndens ordförande att Borgå sjukhus inte är hotat.

I Västnyland håller man nu på att mobilisera alla sina krafter för att kämpa för att få behålla sitt sjukhus, med de funktioner där finns i dag. En utredning av chefsöverläkare Markku Mäkijärvi visar på många alternativa vägar för Raseborgs sjukhus i framtiden, bland dem nedläggning eller att HUS säljer sjukhuset.

Mäkijärvi har i uppgift att göra upp profiler för de olika sjukhusen inom Helsingfors universitetssjukhus HUS.

Nedskärningar vid Raseborg sjukhus har tidigare följts av nedskärningar vid Borgå sjukhus.

Fortsätter utveckla Borgå

Sjukhusdirektör Leena Koponen i Borgå säger att hon visserligen känner till utredningen i Raseborg.

– Men här i Borgå fortsätter vi att utveckla sjukhuset i samarbete med kommunerna och i samarbete med de övriga HUS-sjukhusen. Det finns inget nytt akut att berätta.

Irmeli Hoffren är ordförande för sjukhusnämnden vid Borgå sjukhus. Hon har inte fått någon information om en kommande utredning av sjukhuset.

– Vi hade nämndemöte förra veckan och något sådant nämndes inte där.