Borgå sjukhus monteras inte ner utan kamp

Det är beklagligt att den enda östnyländska representanten i HUS:s styrelse inte deltog i måndagens möte när ett av årets viktigaste beslut om Borgå sjukhus fattades.

På mötet godkände HUS:s styrelse budgetförslaget, beslutet påverkar framtiden för Borgå sjukhus. Enligt budgetförslaget dras de gynekologiska operationerna in vid Borgå sjukhus. Även Raseborgs sjukhus förlorar de gynekologiska operationerna.

Det är beklagligt att den enda östnyländska representanten i styrelsen, Jari Oksanen (De gröna) hade anmält frånvaro och inte deltog i mötet. Vi vet inte vad orsaken är till Oksanens frånvaro, men många ställer sig frågan om det här var det här ett sätt att slippa ta ställning till en fråga som är så viktig för östnylänningarna.

Nu blev det i stället Helsingforsbon Björn Månssons sak att ensam försöka få övriga styrelsen att ställa sig bakom förslaget att operationerna får fortsätta.

Bra är att Månssons förslag om att göra en språklig konsekvensbedömning godkändes men beklagligt att en sådan görs först efter operationerna har upphört. Bakvänt och märkligt, är det minsta man kan säga. Om bedömningen resulterar i det sannolika, att det blir svårare att få vård och service på svenska, kan man inom HUS rycka på axlarna och konstatera att det nu är för sent att ändra beslutet.

Missnöjet och besvikelsen är stor, och många frågar sig: vad är följande slag för Borgå sjukhus?

När BB stängdes för två år sedan var planen att Borgå sjukhus ska utvecklas och bli ett närsjukhus som betjänar östnylänningarna från vaggan till graven.

När de gynekologiska operationerna upphör så är det en klar diskriminering av de östnyländska kvinnorna, som i livets många skeden måste åka allt längre bort för att få vård.

Men hela Östnyland drabbas när verksamheten vid Borgå sjukhus inskränks. Sjukhusets fokus håller på att flytta från att vara ett hela livets sjukhus till att ge vård främst till äldre. Rädslan är befogad att det är en tidsfråga innan man på nytt räknar pengarna och drar in någon annan vital enhet, som är avgörande för östnylänningarnas tillgång på vård.

Både politiker och invånare protesterar mot försämringarna vid Borgå sjukhus. Frågan ska behandlas i HUS fullmäktige på luciadagen. I färskt minne har vi kampen för Borgå BB, som fick gå i graven efter en lång kamp. Det är tveksamt om aktivisterna lyckas uppbåda ett sådant engagemang i fullmäktige som är tillräckligt för att omkullkasta HUS:s styrelsebeslut. Men tysta kommer de knappast att vara.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland