Borgå sjukhus hör till de bättre fastigheterna

VÅRBERGA SJUKHUS. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Dräneringsproblem och en del gammal luftväxlingsapparatur orsakar brister i inomhusluften i Borgå sjukhus.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har händerna fulla med sjukhusfastigheter med dålig inomhusluft. Sämst på skalan är Barnmorskeinstitutet som måste stängas om ett halvår.

– Borgå sjukhus är ett bland många andra sjukhus som har inomhusluftproblem, konstaterar HNS fastighetschef Ingemar Borgman. Men i jämförelsen så ligger Borgå sjukhus ändå på den bättre sidan.

– Vi har en inomhusluftgrupp också i Borgå, där jag är ordförande. Vi samlas tre eller fyra gånger per år och går igenom de anmälningar som har kommit in. Alla som har symtom som man misstänker beror på dålig inomhusluft ska anmäla det till företagshälsovården. Det är också de som beslutar om man måste flytta bort någon anställd från sitt vanliga rum till en annan del av sjukhuset.

Vårberga sjukhus sämre

I Vårberga sjukhus, det psykiatriska sjukhuset i Borgå, är situationen sämre och en del av utrymmena har fått stängas på grund av problem med inomhusluften.

– Källarvåningen är det största problemet, säger Borgman. Huset är byggt i en sluttning och dräneringen fungerar inte som den borde.

– Det är i alla fall meningen att all verksamhet som nu finns i Vårberga sjukhus efter en tid ska flyttas över till Borgå sjukhus. Bland annat de utrymmen som tidigare användes av BB står tomma och det är meningen att vi ska kunna bygga om, utan att bygga till. Där kan de psykiatriska avdelningarna få plats.

Borgman vill ändå inte gå så långt att Vårberga sjukhus skulle vara helt oanvändbart och utdömt.

– Det är företagshälsovården som ska ta de avgörandena, och det har man inte gjort.

Konkurser

Borgå sjukhus byggdes på 1960-talet.

– Just nu har vi inga akuta problem, men visst kan man säga att det finns mycket i byggnadsprocesserna på 60-talet som inte är accepterat i dag, säger Borgman. Det var till exempel alldeles normalt att man lämnade kvar formvirket under huset.

Dessutom gick det byggbolag som byggde sjukhuset i konkurs kort efter det att bygget var klart. Samma sak inträffade på 1980-talet när man byggde den flygel där laboratoriet finns.

– Det är klart att man kan tänka sig att de bolag som går i konkurs genast när bygget är klart säkert inte har varit speciellt omsorgsfulla under byggskedet heller, säger Borgman.

Smältvatten på golvet

Dräneringen är ett problem, inte bara i Vårberga sjukhus utan också i Borgå sjukhus.

– Någon ordentlig dränering, som den man gör i dag när man bygger i sluttningar, gjordes inte när sjukhuset byggdes, säger Ingemar Borgman. Vattnet har fått flöda fritt.

Fritt flödade vattnet också i ett omklädningsrum i den nedersta våningen i sjukhuset.

– Varje vår rann smältvatten in på golvet i omklädningsrummet, säger Borgman. Litet olika mycket beroende på om det hade varit en snörik vinter eller inte.

– Vi flyttade bort allt från rummet och gjorde sedan mätningar där, men de gav inga alarmerande resultat.

Luftväxlingen har också varit ett problem på Borgå sjukhus, men i samband med saneringar och renoveringar har ventilationssystemen efter hand förnyats.

– Kring kantinen är det ännu dåligt ställt men i övrigt är utrymmena till 90 procent försedda med effektiv och tidsenlig ventilationsapparatur, säger Borgman.