Borgå sjukhus dräneras och delar av sockeln förnyas

DRÄNERING OCH NY SOCKEL. Borgå sjukhus äldsta del dräneras med början i sommar. Bild: Kristoffer Åberg

Den äldsta sjukhusdelen saknar dränering men nu ska det bli slut på fuktproblemen i snösmältningstider och därmed också på problemen med dålig inomhusluft.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har reserverat 0,4 miljoner euro i år och 1,1 miljoner euro nästa år för dränering och för förnyande av sockeln vid Borgå sjukhus.

– Den gamla sjukhusdelen som byggdes på 1960-talet saknar helt dränering, konstaterar fastighetschef Ingemar Borgman. När snön smälter på våren rinner vattnet från Vårberget in under huset och resulterar bland annat i vatten på golvet i en del omklädningsrum.

Sjukhusets nyare delar är dränerade och likaså har man grävt in dränering framför sjukhusets huvudingång när man åtgärdade parkeringsplatsen för en tid sedan.

– Vi börjar i sommar sanera den så kallade B-flygeln, alltså där vi tidigare hade BB-avdelningen och gynekologiska avdelningen, säger Borgman. Den delen åtgärdas i år eftersom ombyggnadsarbetena på insidan börjar i höst.

Den gamla B-flygeln ska renoveras för den psykiatriska enhetens behov. Enligt planerna flyttar psykiatrin från Vårberga sjukhus under 2019.

Kork i sockeln

Också sockeln har skadats av fukten.

– På 60-talet använde man kork som isolering inne i sockeln, säger Borgman. Det är ju ett organiskt material som drar i sig fukt och som också möglar. Därför ska delar av sockeln bytas ut.

Närmast gäller det från en bit under marknivån och en meter upp.

– Det är rummen i första våningen som är drabbade, säger Borgman. Det uppstår undertryck i rummen och därför sugs luften in genom sockeln och en del av de anställda som vistas där har fått symtom på grund av den dåliga inomhusluften.

Däremot visar alla undersökningar att det inte finns fukt i källarvåningen.

Köket får vänta

Arbetena borde inte störa patienterna eller sjukhusets andra besökare, eftersom grävandet mest sker på gårdssidan.

Borgå sjukhus har sanerats och byggts till och byggts om under de senaste åren. Två delar som ännu är orörda är köket och värmecentralen. Sjukhuset värms upp med fjärrvärme men i värmecentralen finns ångpannor både för instrumentvårdens behov och för köket, där kokkärl och ugnar värms med ånga.

– Köket får ännu vänta på en eventuell sanering, säger Borgman. Allt beror på vårdreformen.

Parkeringsnyheter

En del nyheter aviseras också när det gäller parkeringen kring sjukhuset.

– Jag har inte på länge fått ta emot klagomål om parkeringsområdet framför sjukhusdörren, säger Borgman visserligen. Nu behöver man inte längre lägga parkeringslappen innanför vindrutan, det räcker med att man matar in registernumret och betalar i automaten.

– Snart inför vi stora infoskyltar vid parkeringsområdena, och bättre information också på de kallelser som skickas hem till patienterna.

– En del av parkeringsplatserna ska reserveras för personalen. Dessutom har vi bett Borgå stad se till att det blir parkeringsförbud i början av vägen som leder upp till Majberget. Där uppstår ibland farosituationer på grund av parkerade bilar.

Mer läsning