Borgå satsar på föräldraskapet

PÅ RÄTT SPÅR. Annika Immonen (t.v.) och Tuija Öberg säger att Borgå satsar på det arbete klienterna mest behöver. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåföräldrar ska få hjälp så tidigt som möjligt för att förebygga stora problem. En ny plan har gjorts upp för att barn och unga ska må så bra som möjligt och aldrig tidigare har spektret varit så brett som nu. Planen granskas på nämndnivå i november.

Det är inte så att Borgå gjort ett dåligt jobb hittills, tvärtom.

Utvecklingschef Tuija Öberg och chefen för barnfamiljearbetet Annika Immonen säger att staden nog skött sig ganska bra och behöver inte skämmas i större jämförelser.

– Vi ser en kontinuerlig utveckling som ger resultat.

Immonen tillägger att visst finns alltid rum för förbättring.

– Men det är inte så att vi ropar hjälp, vad ska vi göra. Vi jobbar i rätt riktning.

Duon är glad för att det aktuella samarbetsprojektet mellan social- och hälsovården och bildningssektorn är klart. Tuija Öberg har fört ordet i den grupp som stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula tillsatt för planeringen.

Hon förklarar att staden har ett barnskyddsprogram som är i kraft.

– Vi ville ändå ha en omfattande plan, som också beaktar äldre unga.

Stadens strategi och välfärdsrapport ger ramar för det arbete som görs för barn och unga.

– Vi har verkligen haft nytta av rapporterna. Men nu försöker vi gå nedåt, se på helheten och få in mera praktiska åtgärder.

De som är i behov av hjälp, kortvarig eller längre, ska få den. Egentligen ska alla trösklar bort även om det givetvis finns kriterier.

Tidig hjälp

Föräldraskapet och barnfamiljerna står i fokus tillsammans med förebyggande arbetet. De som möter föräldrar i sitt dagliga jobb diskuterar hur det är att vara förälder och lyssnar noga på vad föräldrarna har att säga.

– De som är i behov av hjälp, kortvarig eller längre, ska få den. Egentligen ska alla trösklar bort även om det givetvis finns kriterier.

Planen innehåller en lång lista på befintlig service. Genom att gå in på stadens webbsajt och leta efter tjänster för barnfamiljer hittas informationen också. Annika Immonen säger att uppgifterna kanske ytterligare borde förtydligas med hjälp av kartor. Nu försöker man också bunta ihop all info och göra det lättare för stadsborna att navigera i djungeln.

Rätt nyligen infördes en webbfunktion speciellt för barnfamiljer med barn under skolåldern, kallad Be om hjälp. Efter ett klick går det att lämna in vilka frågor som helst. Totalt 5 personer svarar och svar utlovas följande vardag.

– Funktionen kom till i maj och är ganska okänd tillsvidare. Fram till augusti har det kommit in bara 12 frågor, säger Tuija Öberg.

Nu har dagvårdsenheterna delat ut skriftlig information till föräldrarna.

Populär service

Barnfamiljernas andel av alla familjer i Borgå är 41 procent.

Det är mycket i jämförelse med läget i hela landet.

Andelen unga visar en svag nedgång.

Cirka var femte barnfamilj är ensamförsörjarfamilj.

Andelen unga som lyfter utkomststöd har stigit med en tredjedel mellan 2012 och 2015.

I Juli i år var 452 personer under 25 år arbetslösa.

Koppariwebbservicen har däremot blivit väldigt populär med över 40 besök per dygn. Den riktar sig till unga mellan 12 och 28 år. Här finns uppgifter om alla tjänster som berör personer i den här åldern.

Navigatorn i WSOY-huset servar unga under 30 år med att planera framtiden och söka jobb. Enligt Tuija Öberg måste detta koncept ytterligare utvecklas för att passa in i just Borgå.

Det ska alltid finnas en ansvarsarbetstagare som sköter klienternas ärenden och dubbeljobb ska bort.

Den nya planen utgår inte i från att barn- familje- och ungdomsarbetet får mera resurser.

– I stället ser vi över vårt nuvarande arbete och vår organisation, försöker arbeta enligt klienternas behov och paketera om resurser, förklarar Annika Immonen.

På frågan var man skulle sätta in nya resurser om sådana gavs, svarar duon - på skolpsykologer och familjearbete.

I Borgå arbetar man allt mera mångprofessionellt och denna metod satsas det verkligen på.

Men mycket kan ännu göras. Tuija Öberg anser att klienterna borde få all service från en och samma lucka.

– Det ska alltid finnas en ansvarsarbetstagare som sköter klienternas ärenden och dubbeljobb ska bort.

Att verkligen lyssna på klienten är man ganska bra på redan.

– Det har blivit en normal del av jobbet, säger Annika Immonen.

Boende

Under de 3 senaste åren har det jobbats mycket med boende och 2 boendehandledare jobbar med att skaffa fram bostäder åt unga. Vid det här laget har de lyckats få ihop 80 bostäder för unga som behöver stöd.

– Att få bostad är en sak, att kunna behålla den är en annan, säger Tuija Öberg och förklarar att det är väldigt viktigt att stödja ungdomarna i vardagen och att ta itu med problem så snabbt som möjligt.

Borgå som de flesta kommuner är behov av mera bostäder.

– Vi har också försökt underhandla med bostadsbolag om att låta ungdomar få förtur i köerna, men det har inte lyckats.

Undersökningar visar också att ungefär en fjärdedel av barnfamiljerna i staden bor trångt.

Borgå har alltså en hel del service att ge exempelvis barnfamiljer, men känner familjerna till vad som finns till buds?

– En del gör det nog, många vet också vilka krav de kan ställa. Alla gör det ändå inte och det kan också vara svårt att veta vilken hjälp som egentligen behövs, påpekar Annika Immonen.

Tröskeln för att söka hjälp har ändå blivit lägre.

Hyvis följer upp

Sedan 1998 har arbetsgruppen för barnens och de unga välmående Hyvis koordinerat, utvecklat och följt upp arbetet för barn och unga. Verksamheten ses årligen över i samband med budgetbehandlingen.

VÅRDREFORMEN SKRÄMMER INTE. Tuija Öberg och Annika Immonen anser sig vara väl förberedda för vårdreformen. Bild: Kristoffer Åberg

Mer läsning