Borgå säger nej till valfrihetslagen

VÅRDREFORMEN. De nya lagarna om reformen och om valfriheten möter på motstånd, inte bara i Borgå. Bild: Fredrika Biström

Stadsstyrelsen gillar inte förslaget om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

Efter omröstning 7-5 beslutade stadsstyrelsen i Borgå på måndagen att ge ett mycket negativt utlåtande till regeringens förslag om valfrihet inom social- och hälsovården.

Det blev nej på de flesta frågorna, enligt ett ändringsförslag som Anna-Stiina Lundqvist, Gröna, presenterade.

För Lundqvists förslag röstade också Patrik Björkman, SFP, Laura Karen, SFP, Anette Karlsson, SDP, Jari Oksanen Gröna, Hanna Lönnfors, SFP och Jaakko Jalonen, SDP.

Fem styrelseledamöter hade nöjt sig med stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas mer försiktiga utlåtande, de var Markku Välimäki, Saml, Nina Uski, Saml, Outi Lankia, Cent, Anders Rosengren, SFP och Johan Söderberg, SFP.

Har det då någon betydelse vad man i Borgå anser om valfrihetslagen?

– Vi hoppas att det har betydelse, säger styrelseordförande Jalonen. Vi räknar med att vårt utlåtande hör till de som beaktas eftersom vi hör till de större städerna i landet.

– Borgå stad vill själv arrangera sin social- och hälsovård och ta sitt ansvar. Vi anser att landskapsmodellen inte ger någon nytta. Då är det staten som har all makten och landskapet som har allt ansvaret, det fungerar inte.