Borgå säger nej till östnyländsk äldreombudsman

En äldreombudsman behövs, anser SDP:s Anette Karlsson. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen i Borgå anses det inte vara aktuellt att grunda en tjänst för en gemensam östnyländsk äldreombudsman. SDP:s Anette Karlsson hoppas att beslutet omprövas.

– Finland och Östnyland åldras. Det är viktigt att se till att varje senior får de tjänster de behöver för att kunna leva ett värdigt liv. Speciellt behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar då man blir äldre. Därför är det viktigt att regionen i framtiden har en äldreombudsman som står upp för de äldre och deras rättigheter, konstaterar Anette Karlsson (sd.), fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem, i ett pressmeddelande.

Hon kräver att man återkommer till förslaget om att anställa en gemensam östnyländsk äldreombudsman då social- och hälsovårdsreformen blir klar. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att vårdreformen framskrider i Nyland på basis av fem områden.

– Nu ser det starkt ut som östra Nyland blir ett av dessa fem självstyrda områden. Området kommer att ha ansvar om regionens social- och hälsovård. Med tanke på detta är det klokt att ta beslutet om en gemensam östnyländsk äldreombudsman i det östnyländska vårdområdet, kommenterar Karlsson.

Borgå socialdemokratiska fullmäktigeledamöters motion om saken behandlades i stadsstyrelsen på måndagen. I svaret konstateras att det inte för tillfället är aktuellt att grunda en tjänst för en äldreombudsman.

I motionen föreslås att en tjänst som äldreombudsman inrättas i de östnyländska kommunerna (Lovisa, Lappträsk, Borgå, Askola, Sibbo).

Äldreombudsmannen skulle lyssna på folks bekymmer och försöka lösa så många problemsituationer som möjligt, göra utredningar och vara med om att utveckla tjänsterna till de äldre i hela östra Nyland.

En av byråsekreterarna vid äldreomsorgen skötte uppdraget vid sidan av den egna befattningen fram till början av år 2018. När personen slutade med uppdraget, sågs inget behov att utse en äldreombudsman.

En av byråsekreterarna fungerar fortfarande som sekreterare för äldrerådet. Sibbo har utnämnt en äldreombudsman som sköter uppdraget vid sidan av den egna befattningen. De övriga kommunerna i området har ingen namngiven äldreombudsman.

I Borgå har de äldres servicerådgivning Rodret fungerat från år 2015. Under år 2018 kontaktades Rodret 4953 gånger. Under januari-oktober i år har antalet kontakter varit 4551.

Socialombudsmannens och patientombudsmannens uppgifter har för Borgås och de östnyländska kommunernas del koncentrerats till Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Social- och patientombudsmannen betjänar kunder i frågor som gäller social- och hälsovårdstjänster och problemsituationer.

Social- patientombudsmannen kontaktades år 2018 sammanlagt 122 gånger av personer från östra Nyland, och i 20 fall var det fråga om tjänster för äldre.

Enligt erfarenheterna i Sibbo är kundkontakterna i rollen som äldreombudsman ganska fåtaliga, och arbetet skiljer sig inte nämnvärt från det övriga arbetet med rådgivning och handledning till klienter inom äldreservice.

Mer läsning