Borgå riktar blicken mot tomten bakom stadshuset

NYBYGGE. Nu vill Borgå att tomten bakom stadshuset bebyggs. Bild:

Enligt planerna ska stadsfullmäktige ännu i år godkänna planen för stadshusets kvarter. Den ger nya möjligheter för att bygga i centrum.

Kanske inte ett nytt ämbetshus, men eventuellt bostäder och affärslokaler - nu är tomten bakom stadshuset aktuell på nytt.

En arkitekttävling ordnades 2008 och då med tanke på att Borgå behöver ett nytt ämbetshus. Nu behövs främst ett projekt som ger mera liv åt den gamla stadskärnan.

Den byggnad som får uppföras på platsen sträcker sig från Fredsgatan till Biskopsgatan. Enligt planförslaget kan affärs- och kontorslokaler samt bostäder placeras i komplexet. Byggnadens storlek kommer att bli 10 800 våningskvadratmeter i fyra våningar.

Stadshuset och den lilla stenbyggnaden vid Fredsgatan skyddas med en planbestämmelse.

Träbyggnaden vid Biskopsgatan 15 skyddas med beteckningen sr-3 och kan flyttas till en annan lämplig plats.

Frågan togs upp i stadsutvecklingsnämnden i tisdags. ÖN.