Borgå rekryterar svenskspråkiga lärare

Staden söker ett antal klass- och ämneslärartjänster till de svenska skolorna.

Ansökningstiden pågår från 28 januari till den 8 februari. Även några uppgifter som specialklasslärare är ledigförklarade. I den pågående rekryteringen söker man lärare bland annat till Strömborgska skolan, Grännäs skola, Vårberga skola och Kvarnbackens skola.

– Vi har flera nya skolfastigheter till exempel Vårberga skolan i Kantele-huset och nyinvigda Grännäs skola, vilket gör jobbet väldigt intressant då verksamheten kör igång på allvar i dessa, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström i ett pressmeddelande.

Planeringen av de nya inlärningsmiljöerna har utgått från en utvärdering av verksamhetskulturen.

– Det är spännande att nu omsätta dessa tankar till praktiken, säger rektorerna Johan Öhberg, Niklas Läckström och Pamela Bäckman från skolorna i Tolkis, Vårberga och Grännäs.

Mest erfarenhet av den nya miljön har man i Vårberga, medan Eklöfska skolan i Tolkis startar hösten 2019 och Grännäs har ett knappt läsår bakom sig då nya läsåret inleds.

– Det är roligt att se hur våra tankar om verksamhetskultur tagits i beaktande i byggandet av de nya skolorna, säger Johan Öhberg. Klart dessa tankar även ses i den kommande rekryteringen.

Under den pågående rekryteringen söker man till exempel en klasslärare till den växande Vårberga skolan som finns i Kantele-huset. Även Kevätkummun koulu, förskolan, ungdomstjänsterna, närbiblioteket samt idrottstjänsterna verkar i Kantele-huset.

– Vi söker en person som kan arbeta både på svenska och på finska, säger rektor Niklas Läckström. I mån av möjlighet samarbetar vi över språkgränser och hoppar eventuellt in som vikarier i Kevätkummun koulu.

– Vår önskan är att lärarna aktivt samarbetar och är villiga att utveckla skolornas verksamhet. Vi uppmuntrar dem till att pröva och utvärdera olika arbetsmetoder och hjälpmedel, säger Lindström.