Borgå rekryterar nya direktörer

BORGÅ SÖKER DIREKTÖRER. Både lokalitetsdirektören och bildningsdirektören går i pension i höst. Bild: Kristoffer Aberg

Lokalitetsdirektörens tjänst är anslagen ledig att sökas medan bildningsdirektörens tjänst ska diskuteras av stadsstyrelsen inom en nära framtid. Styrelsen ska slå fast vad som ska höra till den nya direktörens uppgifter.

Både Borgå stads lokalitetsdirektör Börje Boström och bildningsdirektör Hilding Mattsson går i pension i höst.Lokalitetsdirektörstjänsten är redan anslagen ledig att sökas. I annonsen betonas ändå att...