Borgå räknar löner och betalar skillnaden

SMÅBARNSPEDAGOGIK. Många som jobbar med barn kan ha lyft alltför liten lön under de senaste åren. Bild: Kristoffer Åberg

De som har varit anställda av Borgå stad någon gång sedan 2012 och som har fått en lägre lön än arbetsuppgiften kräver kommer att betalas mellanskillnaden retroaktivt. Borgå rättar på eget initiativ, i Lovisa och i Sibbo måste de berörda lämna in en ansökan om att löneutbetalningen bör granskas.

2012 skrevs kollektivavtalen om inom flera kommunala branscher. Om arbetsuppgifterna är de samma för en arbetstagare som saknar den rätta utbildningen som för dem som är behöriga, måste lönen också vara den samma. Det här gäller till exempel inom vårdbranschen, inom den sociala branschen och inom småbarnsfostran.

Ingen östnyländsk kommun noterade den här avtalsändringen 2012. Fackorganisationen Talentia har för ett år sedan lyft fram det här missförhållandet och nu börjar det hända.

350 får lönelyft

I Borgå har man sedan våren gått igenom inte bara de nuvarande anställdas utan också tidigare anställdas lönevillkor.

– Bland de som fortfarande jobbar hos oss finns det ungefär 350 som har lyft en alltför låg lön, säger personaldirektör Anu Kalliosaari. Det kommer att kosta oss cirka 330 000 euro att betala tillbaka mellanskillnaden.

– Men fortfarande tar det tid att reda ut alla berördas löner och arbetsuppgifter. Uppgifterna kan ju också under de här åren ha förändrats, flera gånger om.

För en del betalar man redan ut rätt lön, men det gäller inte för alla berörda som nu jobbar inom Borgå stad.

– Vi har försökt med olika justeringar i vårt dataprogram för löneräkning, men det finns många punkter som kan gå fel, säger Kalliosaari.

Alla som har anställts sedan i våras har ändå fått rätt lön.

Borgå sköter

Det så kallade "obehörighetsavdraget" kan uppgå till en hundralapp eller mer per månad. För den som varit anställd sedan 2012 kan det bli rätt så stora summor.

– Vi har ännu inte bestämt hur vi ska betala ut mellanskillnaderna, säger Kalliosaari.

– Lättast är det ju att betala ut hela summan i en klump, men skattetekniskt är det inte förmånligt för löntagarna. Även om skattemyndigheterna säkert jublar.

Staden ska diskutera igenom utbetalningsreglerna med löntagarnas representanter. När man först har klarat av alla uträkningar.

– Främst är det anställda inom socialen och dagvården som berörs, säger Kalliosaari. Speciellt inom äldrevården har vi en massa vikarier och studerande som har jobbat hos oss under de senaste åren.

En anhållan om ett tilläggslöneanslag kommer att föras till stadsfullmäktige.

I Borgå har man gått in för att på eget initiativ se till att alla som blivit förfördelade får den lön de enligt avtal måste få. Ingen behöver lämna in en egen förfrågan om lönen.

Ta kontakt i Lovisa

I Lovisa har man däremot inga planer på att gå igenom alla anställdas lönevillkor på eget initiativ.

– Några anställda har bett oss kontrollera deras löner, och det gör vi förstås, säger personalchef Jan Rosenström.

– Också i Lovisa har vi tillämpat principen om löneavdrag för personer som inte har den rätta utbildningen för sitt uppdrag, men hemskt allmänt har det inte varit.

Rosenström utgår från att de allför låga lönerna främst berör socialarbetare och småbarnsfostrare.

Han medger ändå att han inte har full kontroll över allas lönesättning.

– Därför uppmanar jag alla som funderar på de här frågorna att ta kontakt, det gäller både nuvarande anställda och tidigare anställda, säger Rosenström.

Det finns ingen blankett för de här frågorna.

– Men det viktiga är inte formuleringen utan att man lyfter fram frågan.

Alla nyanställda i Lovisa har under den senaste tiden beviljats den lön som uppgiften kräver, oberoende av utbildning.

Rosenström tror inte att rättelseyrkandena kommer att leda till något större hål i stadens kassa.

– Några stora belopp handlar det inte om.

Sibbo kräver ansökan

I Sibbo räknar man inte heller med speciellt många fall.

– Vi vet om några, men jag vet inte hur många de blir tillsammans, säger personalchef Merja Soosalu. Varje fall måste ju granskas separat.

När det gäller de tidigare anställda, som inte mer jobbar för Sibbo kommun och som kan vara berättigade till ersättning, är frågetecknen ännu fler i Sibbo.

För att få en chans till ersättning för utebliven lön måste man i Sibbo göra en ansökan. Det gäller både nuvarande och tidigare anställda. Här gäller det alltså för de berörda att vara aktiva själva.

Gäller inte lärare

De felbetalade lönerna gäller till exempel inte lärarna. Enligt lag har kommuner rätt att betala en betydligt lägre lön till dem som jobbar som lärare och som inte är formellt behöriga.

– Det enda jag kan foga till den här diskussionen är en uppmaning till våra lärare att kolla att ålderstilläggen betalas ut i rätt tid, säger Borgå lärarförenings ordförande Pernilla Granlund.

– Det är meningen att man som lärare ska göra en anhållan om det första ålderstillägget, efter det ska systemet fungera och tilläggen rulla in i rätt ordning. Erfarenheten har ändå visat att systemet inte är helt tillförlitligt.