Borgå planerar för sig själv, sjukhuset vill samarbeta

Borgå sjukhus. Bild: Kristoffer Åberg

En helt tokig idé, säger HNS-direktören Aki Lindén om Borgå stads planer på att grunda ett vårdbolag tillsammans med en privat aktör.

Borgå stad har utrett hur en del av stadens primärvård kan gå samman med något av de stora privata vårdbolagen. Allt för att komma i en så bra situation efter vårdreformen som möjligt och för att som social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme säger, skapa en bro över den första turbulenta tiden för Borgåborna.

Borgåfullmäktige får ta ställning till förslaget, troligen ännu inte vid mötet den 13 februari, men efter det. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och Nurme föreslår att utredningen om ett samföretag ska fortsätta. Målet är att ett nytt bolag, där Borgå är minoritetsägare, ser dagens ljus i slutet av 2018, före vårdreformen träder i kraft. Det slutliga avgörandet om bolagisering av en del av stadens social- och hälsovård kommer att tas av nya fullmäktige, alltså den fullmäktigeförsamling som väljs i april.

I det här skedet planerar man att bolagiseringen ska beröra 130 anställda i Borgå, av totalt 830 inom social- och hälsovården och tiotals anställda inom stödfunktionerna.

Inom Borgå ser man att den nya vårdlagens bestämmelser om valfrihet kommer att leda till stora förändringar. Man räknar med att åtminstone delvis utnyttja den specialiserade vård, till exempel polikliniskt, som den privata bolagspartnern erbjuder.

Joursjukhuset i fara

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har man reagerat kraftigt på Borgås besked att samarbeta med ett privat vårdbolag.

Om Borgås planer förverkligas kommer de att försämra Borgå sjukhus ställning. Sjukhuset kan efter det inte mer fungera som ett joursjukhus för invånarna i Östnyland, sägs det i det brev som HNS:s direktör Aki Lindén har sänt till Borgå stad.

De ledande tjänstemännen i Borgå godkänner inte den här tolkningen.

– Borgå sjukhus roll kommer oundvikligen att förändras till följd av den riksomfattande social- och hälsovårds- och landskapsreformen, säger stadsdirektör Ujula. En stor del av Borgå sjukhus nuvarande tjänsteproduktion kommer att vara valfri för invånarna.

– Ett samföretag äventyrar inte Borgå sjukhus ställning. Sjukhusets ställning förändras till följd av en ny slags konkurrenssituation och det beror inte på Borgå stads lösningar.

Aki Lindén Bild: Kristoffer Åberg

Feltolkning

Aki Lindén säger att man i Borgå har tolkat reglerna om valfrihet helt fel.

– I lagen sägs att femton procent av hela social- och hälsovårdsutbudet kommer att beröras av valfrihetsregeln. Det kan betyda att 1-2 procent av specialsjukvårdens service är valfri medan 50 procent av primärhälsovården är det.

– Av Borgå sjukhus utbud berörs bara en mycket liten del av valfrihetsregeln.

Lindén säger att han vet att man på olika håll i Nyland funderar på samma sätt som i Borgå.

– Men det är en helt tokig idé. Det är ett slags panikreaktion. Helt säkert kommer vår regering att reagera på de här försöken att kringgå vårdreformen. Det kan hända att Borgå får betala två gånger för samma sak.

Det är ett slags panikreaktion.

I stället ser Lindén att den naturliga vägen att gå, för hela Östnyland, skulle vara att skapa ett starkt offentligt bolag, där den kommunala biten kombineras med Borgå sjukhus. Då har man en stark enhet, som den nya landskapsförvaltningen visserligen tar över, men som har alla förutsättningar att vara en konkurrenskraftig producent av vård på alla nivåer i regionen.

Nu har Borgå med sitt agerande stängt ute de andra östnyländska kommunerna.

– Leder det här till att HNS borde driva ett bolag tillsammans med de andra kommunerna, säger Lindén. Det återstår att se.

Lindén kommer att träffa Borgå stads representanter på fredag.

Leena Koponen Bild: Kristoffer Åberg

Konsekvensanalys saknas

Leena Koponen är direktör för Borgå sjukvårdsområde. Också hon ser med förskräckelse på resultatet av Borgås utredningar.

– Jag har hela tiden betonat att man måste se till helheten och utvärdera vilka följder Borgås planer har för hela regionens befolkning och för serviceutbudet här. Jag förstår att man som Borgåtjänsteman och -beslutsfattare sätter stadens invånare i första rummet, men jag hade ändå hoppats att vi kunnat planera tillsammans.

Det är bra att man i Borgå stad planerar för sin egen befolkning, men jag efterlyser ändå en omsorg om hela regionen.

Koponen efterlyser en ordentlig konsekvensanalys, där man tillsammans utvärderar riskerna och ser till helheten.

Debatten om det nya vårdbolaget har slagit ned som en bomb bland sjukhusets personal.

– Det finns de som säger att de undrar om det alls är lönt att komma på jobb mer, säger Koponen. Nu behöver vi i stället tillförsikt och arbetsro inför framtiden.

– Det är bra att man i Borgå stad planerar för sin egen befolkning, men jag efterlyser ändå en omsorg om hela regionen. Här kommer nog att finnas gott om plats för privata vårdbolag i framtiden också.

Med eller utan makt

Perttu Tuomaala är ordförande för sjukhusnämnden i Borgå, och beslutsfattare i Borgå där han representerar Samlingspartiet.

Han vill i det här skedet inte uttala sig som ordförande utan vill att man i nämnden först diskuterar igenom frågan tillsammans.

– Min privata åsikt är att vi i Borgå måste göra det som vi ser är bäst för stadens invånare. Om vi inget gör kommer landskapsförvaltningen att ta hand om vår social- och hälsovård och där, i landskapet, har Borgå inget att säga till om.

– Som delägare i ett eget bolag har vi makt och det är därför vi ska grunda att samägt bolag.

Tuomaala understryker att det ligger i allas intresse att stödja Borgå sjukhus och se till att sjukhuset kan erbjuda en så god och omfattande service som möjligt.

En demonstration för sjukhuset planeras på Borgå torg lördagen den 11 februari mellan klockan 15 och 17. Initiativtagare är Anette Karlsson och Millariikka Rytkönen.

Mer läsning