Borgå och Sibbo ställer in publiktillställningar

MÖTE I STADSHUSET. Borgå stads ledningsgrupp beslutade under torsdagen åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Bild: Kristoffer Åberg

Fredagens kaffebjudning och samtransport för att fira vinterkrigets minnesdag ställs in i Borgå, men kransar ska ändå läggas ned. Även Sibbo ställer in evenemang.

Borgå stads ledning har beslutat att inhibera eller flytta alla de publiktillställningar, evenemang som staden ordnar samt kultur- och fritidstjänsternas gruppfunktioner till slutet av maj.

Beslutet fattades på torsdagen efter att regeringen gått ut med sina rekommendationer. Staden instruktioner preciseras under fredagen. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.

Det betyder att kaffetillställningen och samtransporten för firandet av minnesdagen med anledning av vinterkrigets slut ställs in. Däremot lägger staden en krans på hjältegravarna klockan 13.15.

Stadens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Sektorerna har planer på hur verksamheten koncentreras och arrangeras om vid behov. Det centrala är att särskilt social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets funktionsförmåga kan upprätthållas.

Stadens ledningsgrupp samlas på nytt på fredagen och informerar så fort som möjligt om nya åtgärder och instruktioner till invånarna och personalen.

Staden rekommenderar att alla invånare och deras barn med låg tröskel stannar hemma från jobbet, skolan, daghemmet och hobbyer även vid lindriga flunsasymptom. Alla medlemmar i stadens personal som har möjlighet att distansarbeta gör det.

I alla serviceboenden och på Näse rehabiliteringscenter råder för närvarande besöksförbud.

Samma beslut i Sibbo

Även i Sibbo har man beslutat att ställa in alla publiktillställningar med fler än 500 personer. Även mindre publiktillställningar som kommunen själv arrangerar ställs in fram till slutet av april.

Beslutet innebär bland annat att barnens idrottsland, som arrangeras på söndagar, ställs in. Detsamma gäller bibliotekens sagostunder. Kommunens idrottsutrymmen och allaktivitetshallen stängs för allmänheten.

– Vi uppmanar kommuninvånarna att även själva överväga vilka evenemang och möten de deltar i. Det är skäl att undvika närkontakt med andra överlag i hobbyer och på fritiden, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Till riskgrupperna för coronaviruset hör invånare på kommunens enheter för dygnetruntboende, äldre som bor hemma och patienter på hälsocentralens akutmottagning. Kommunen ber att endast friska besöker dessa personer.

– Har man minsta flunsasymtom lönar det sig att enbart hålla kontakt per telefon eller andra förbindelser, för att skydda sina anhöriga, säger Grannas.

Kommundirektören säger också att om man har varit på en utlandsresa ska man inte besöka någon enhet på 14 dagar efter hemkomsten, oavsett om man har symtom eller inte.

Har man barn som rest i ett epidemiklassat område ska man kontakta daghemmets föreståndare eller skolans rektor innan barnet återvänder. Om man rört sig på ett område där coronasmitta är bekräftad bör barnet vara hemma från skolan eller dagis i två veckor.

Sibbo kommun har också beslutat ställa in skolutflykter och andra resor till slutet av april.

Mer läsning