Borgå museum: "Strömborgska är en arkitektonisk pärla"

PÄRLA. Borgå museum anser att Strömborgska skolan är värd att skyddas. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå museum har nu tittat närmare på hur värdefull Strömborgska skolan egentligen är. Slutsatsen är att byggnaden arkitektoniskt är mycket värdefull.

Så småningom blir det aktuellt för beslutsfattarna att ta ställning till vad som ska hända med Strömborgska skolan i Borgå centrum. Ett avgörande steg i processen är att bestämma huruvida den 60 år ga...