"Borgå måste få program för kulturmiljön"

AGERA FÖR MILJÖN. Kimmo Kajaste vill att ett program för kulturmiljön görs upp i Borgå. Bild: Aaro_K

I Borgå förs regelbundet en kamp om enskilda gamla hus. Vad som behövs är ett kulturmiljöprogram som bas för planläggning och beslutsfattande. Det anser landskapsrådet Kimmo Kajaste, som för ordet för byggnadsvårdsstiftelsen Salvus i Östnyland.

Kajaste talade i lördags på den europeiska kulturmiljödag, som ordnades i Borgå.

– Diskussion om gamla byggnader, deras kulturvärde och betydelse för stadsbilden uppstår då och då, konstaterar han och tillägger att ibland är det också aktuellt med radikala förändringar beträffande exempelvis exteriörer och användning av husen.

Han anser att kulturstaden Borgå bör ha ett program som styr saneringen och användningen. För planläggningen är kulturmiljöprogrammet också viktigt. Det ger en informationsbas och vägledning för underhållet.

Kimmo Kajaste påpekar att en hel del färdigt material redan finns, nu gäller det att få till stånd en inventering och diskussion mellan olika parter. Själva programmet ska innehålla konkreta mål för verksamheten.

– Kulturmiljön är en livskrafts- och imagefaktor för alla kommuner och sköts den väl förstärks invånarnas tryggherskänsla och identitet, framhåller han.

Han säger att ett kulturmiljöprogram också stöder nationalstadsparken, som Borgå hittills inte utnyttjat på önskat sätt.

Mer läsning