Borgå lanserar fortlöpande ansökan för egnahemstomter

Ansökningstiden för egnahemstomter i Borgå stad börjar den 22 mars. Samtidigt övergår staden till fortlöpande tomtansökning – alltså när som helst.

Tomterna överlåts i den ordning ansökningarna kommer in. För tillfället finns det nästan 70 lediga tomter på olika håll i staden.

– Tidigare kunde stadens egnahemstomter ansökas om endast under ansökningstiderna. Med fortlöpande ansökning svarar vi bättre på efterfrågan, då det är möjligt att få en tomt då som det passar en bäst. Man behöver alltså inte vänta på följande ansökningstid, säger markanvändningsingenjör Karin Kolis från Borgå stad i ett pressmeddelande.

Tomter kan sökas av både privatpersoner och företag, och tomterna säljs till fast pris. Den som får en tomt kan också arrendera tomten. Försäljningspriset är som billigast cirka 25 000 euro, och årsarrendena är från cirka 1 250 euro per år.

– Tomtutbudet är bra. Även om tomterna som nu kan ansökas om har bjudits ut också tidigare, finns det många olika tomter på olika håll i Borgå. Tomter överlåts bland annat i tätortsområden med goda förbindelser i Västra Haiko, Alkrog, Äppelgården och i de energieffektiva bostadsområdena Majberget och Vårdalen.

Tomter finns också i Kerko, Finnby och Hindhår byar i en lantlig idyll, omgivna av ett aktivt bysamhälle. I november kommer det nya tomter i Västra Haiko och Vårdalen som kan ansökas om enligt anbud, uppger lantmäteriingenjör Mervi Fors.

De lediga tomterna presenteras på Raksa 2019-mässan i Uusimaa Areena den 30 och 31 mars.

Mera information om tomterna, deras storlekar, priserna, anvisningarna gällande ansökan, bygganvisningarna och detaljplanerna för områdena finns på Borgå stads webbplats på adressen www.borga.fi/tomter.

Mer läsning