Borgå kan bli av med operationer

OPERATIONSSALARNA FYLLS. Leena Koponen säger att flyttas krävande operationer från Borgå kommer andra i stället. Bild: Max Nyberg

Jourförordningen har skärpts ytterligare men hur sjukhuset i Borgå drabbas är ännu oklart. Direktören Leena Koponen säger att det kan betyda att Borgå förlorar till exempel canceroperationer och annat kommer i stället.

Social- och hälsovårdsministeriet skickade för en knapp vecka sedan ett utkast till förordning om arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården på remiss. Det handlar om de uppgifter som ska samlas till enheter med omfattande jour dygnet runt.

Allra mest påverkas sjukhusens arbetsfördelning och kostnader. I förordningen föreskrivs om de uppgifter som ska centraliseras och om det antal operationer som krävs. Till exempel ska operationer av ledproteser centraliseras till de sjukhus som har samjour dygnet runt och där det utförs minst cirka 600 operationer per år. Andra uppgifter som ska centraliseras är ryggkirurgi (minst 150 operationer) och cancerkirurgi (minst 100 operationer i fråga om bröstcancer, då det gäller andra vanliga cancerformer minst 70 operationer).

Till fem universitetssjukhus eller motsvarande enheter samlas sådana krävande operationer och åtgärder som på riksnivå utförs ganska sällan, ungefär 200 gånger per år.

Hur allt detta påverkar Borgå sjukhus kan sjukhusdirektören alltså ännu inte uttala sig om.

– Lagförslaget är på remissbehandling också inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det är möjligt att exempelvis canceroperationer koncentreras, arbetsfördelningen inom sjukhusen justeras också.

Leena Koponen förklarar att enligt förslaget är det universitetssjukhusdistrikten som koordinerar den regionala planeringen och rapporterar sedan två gånger per år till ministeriet.

Vårdnivån ska tryggas

Hur Borgå sjukhus berörs återstår således att se. Enligt Koponen är det primära målet att trygga vårdnivån och vårdkvaliteten.

– Samma gäller patienttryggheten.

På frågan om hon oroar sig för sjukhusets framtid svarar hon att om krävande operationer flyttas från orten så kommer annat i stället.

– Det är nödvändigt också med tanke på att HNS ska kunna optimera användningen av operationssalarna.

Berndt Långvik (SFP) satt på onsdagsmorgonen med då HNS-styrelsens koncernsektion sammanträdde och även om den skärpta jourförordningen inte fanns med på föredragningslistan diskuterades saken inofficiellt.

Enligt honom är det fråga om en omfattande centralisering.

– Också den privata sektorn berörs av exempelvis minimiantalet operationer.

Det konstaterades på onsdagsmötet att i de distrikt där det finns universitetssjukhus finns större frihet att själv bestämma om hur man vill ha det.

– Men det betyder förstås inte att arbetsfördelningen lämnas orörd.

Långvik säger att tidtabellen fortfarande är oklar vid sidan om allt annat.

– Så man kan inte säga om till exempel cancer- eller höftledsoperationer flyttas från Borgå eller vad som händer.

Måste få besked

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) påpekar att djävulskapet är att klara besked inte går att få.

– Det är klart att någon inom HNS känt till förordningen. Man vet att en koncentrering kommer att ske. Det vore verkligen dags att få veta vad sjukvårdsdistriktet har för planer beträffande de regionala sjukhusen.

Hon säger att jourförordningen skärpts ytterligare för främst för att regeringen måste spara ännu mera pengar.

Nylander oroar sig överlag för att ansvaret flyr till allt större organisationer som är väldigt svåra att påverka från Östnyland.

Det utkast till förordning som nu har sänts på remiss är ett tjänstemannaförslag. Avsikten är att förordningen ska utfärdas i slutet av juni.