Borgå har stark livskraft

Borgå klarar sig fortfarande bra i livskraftsjämförelse.

Då regionforskare Timo Aro mäter inkomstnivåer, produktion, sysselsättning förändringar inom befolkningen i olika orter ligger Helsingfors på första plats och Borgå på andra plats, följd av Vasa och Riihimäki. Borgås livskraft beror långt på att här finns stark industriell verksamhet och många företag.

Men då Aro mäter regioners dragningskraft så är det storstäderna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg samt de medelstora städerna som Vasa, Tavastehus, Kuopio och Seinäjoki som toppar listan.

Timo Aros analys pekar mot att en fungerande kollektivtrafik är nödvändig för att garantera konkurrenskraft och tillväxtpotential.