Borgå har för många vårdplatser

FÖR MÅNGA PLATSER. De äldre blir allt fler, men i Borgå stänger man vårdplatser på grund av att behovet minskar. Bild: Kristoffer Åberg

En ny utredning visar att det framtida behovet av vårdplatser för äldre i Borgå är mindre än man tidigare räknat med. Näse servicehus behövs inte.

Borgå trotsar alla trender. Då man i hela landet konstaterar att alltför många anstaltsplatser har dragits in och att behovet av effektiverat serviceboende för äldre är enormt hänvisar man i Borgå till nya utredningar och lägger ner alla 26 platser vid Näse servicehus från början av 2019.

− Förändringen diskuteras med boende och anhöriga, och ett nytt hem för de boende söks i andra enheter för effektiverat serviceboende i Borgå under den senare delen av året, berättar vikarierande servicedirektören för äldreomsorg och handikappservice Lea Laakso.

Vårdenheten har varit underutnyttjad samtidigt som kostnaderna har varit höga. I stället vill man satsa på stödtjänster för hemmaboende.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet på sitt möte 29.5.

Dagverksamhet och parkering

Verksamheten i Näse servicehus ändras till en enhet för lättare stöd som stöder hemmaboende, som kortvård och dagverksamhet.

− Dagverksamhet Rosa flyttas från Brandbackens servicecenter till Näse servicehus, berättar Lea Laakso. Förändringen ger en möjlighet att öka antalet grupper i dagverksamheten. Också intervallvården flyttas till Näse servicehus, så att antalet intervallplatser ökar från nuvarande 12 till 16–20 platser.

Här ska man också ha så kallad parkeringsverksamhet. Den ger anhöriga och närstående möjlighet att lämna en anhörig på ett tryggt ställe för vård i några timmar. I fortsättning erbjuds också vikarier för närståendevård i hemmet.

Mer läsning