Borgå har ett klimatprogram

KLIMATSMART. Borgå ska bli en kolneutral stad, enligt stadens strategi. Nu finns ett program för hur man ska nå fram till målet. Bild: Cecilia Kristjankroon

Borgå ska bli en kolneutral stad och ett utkast till klimatprogram listar nu alla de åtgärder som krävs.

Utkastet till klimatprogram, som siktar på år 2030, är färdigt. Stadens beslutfattare får nu ta ställning till programmet som fastställer vilka åtgärder staden måste ta till för att kunna bli en föregångare i klimatarbetet, alldeles som stadens strategi kräver.

Stadsutvecklingsnämnden kommer att behandla programmet den 21 maj och byggnads- och miljönämnden den 28 maj. Därefter ska stadsstyrelsen godkänna programmet.

Mångsidiga och ambitiösa åtgärder

Borgå kan bli kolneutral genom att fokusera bland annat på anskaffningar, energieffektivitet, trafik, cirkulär ekonomi, turism.

̶ Staden tillsammans med dotterbolag och affärsverk har det huvudsakliga ansvaret för åtgärderna, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Invånarna ska också göra sin insats.

Klimatprogrammet fastställs inte fram till år 2030, utan programmet är en dynamisk helhet som lever med stadens verksamhet.

̶ Klimatprogrammet är nödvändigt för att garantera att vi kan nå de uppställda målen, säger von Schoultz. Trots programmets många åtgärder ska det vara möjligt att vid behov komplettera med nya åtgärder och till exempel ny teknologi. Det här erbjuder företagen intressanta möjligheter.

Programmet har gjorts som ett samarbete. Stadens olika sektorer, koncernens bolag och affärsverk, stadsborna i Team Porvoo och förtroendevalda har alla tagit del i processen.

Samtidigt som klimatprogrammet ska också färdplanen för cirkulär ekonomi behandlas av beslutsfattarna. Planen utarbetas som en del av projektet "Circwaste - Mot en cirkulär ekonomi" som Finlands miljöcentral koordinerar och där Borgå deltar som en av de tio pilotkommunerna.

Mer läsning