Borgå har en plan för allmänna toaletter

SKA UTVIDGAS. De allmänna toaletterna vid gamla bron ska byggas ut våren 2020. Den här sommaren placeras en modultoalett bredvid den fasta byggnaden. Bild: Kristoffer Åberg

Nya toaletter ska byggas våren 2020. Toaletterna vid gamla bron byggs ut och nya byggs under Mannerheimgatans bro.

Miljöhälsovården har i februari bett Borgå stad utreda om det finns tillräckligt med allmänna toaletter i centrumområdet. Miljöhälsovården har konstaterat att det finns många besökare i Gamla stan, vid åstranden och kring salutorget och att antalet allmänna toaletter har blivit färre efter det att Matkahuolto och Valtimohuset stängdes. Kommuntekniken har uppmanats att vidta åtgärder för att rätta till missförhållandet.

Stadsutvecklingsnämnden behandlade miljöhälsovårdens uppmaning vid sitt möte på tisdagen.

Kommuntekniken planerar att på nytt ta i användning de två så kallade modultoaletterna i Matkahuoltos byggnad, med ingång från den öppna platsen framför Lundi.

Toaletterna i Valtimohuset kan användas hela den här sommaren och hösten. Efter det bygger kommuntekniken nya allmänna toaletter under Mannerheimgatans bro. De här toaletterna, som blir större än de i Valtimohuset, kan tas i användning våren 2020.

Våren 2020 byggs toaletterna vid gamla bron ut. Från våren till hösten 2019 finns det en modultoalett bredvid den nuvarande fasta toalettbyggnaden.

Mer läsning