Borgå har 46 kommunplatser i år

Bild: Kristoffer Åberg

Stadsstyrelsen har godkänt att Borgå tar emot 46 flyktingar under 2017, alldeles enligt NTM-centralens förslag.

En enhällig stadsstyrelse godkände på måndagen förslaget att Borgå i år kan ta emot 46 flyktingar på så kallade kommunplatser.

Enligt ett tidigare avtal tar Borgå emot 25 flyktingar per år. I fjol ökades platserna till 119 på grund av den stora flyktingströmmen till landet men av de platserna är ännu 21 outnyttjade. Därför blir årets totalantal 46.

Styrelsen behandlade också stadens regler för vilken service som ges till papperslösa och kunde efter omröstning godkänna socialtjänstemännens förslag.

Styrelsemedlemmen Anna-Stina Lundqvist, Gröna, kom med ett förslag om ett tillägg till beslutet: När man planerar och ordnar förebyggande tjänster ska man också planera förebyggande tjänster som papperslösa personer behöver och garantera att de är lätt att hitta.

Hit kan man räkna vaccineringar och andra förebyggande hälsotjänster för fullvuxna papperslösa. Enligt tjänstemännens förslag är det bara papperslösa barn och gravida som får förebyggande vård.

Lundqvists förslag röstades ner med siffrorna 8-5.

Mot förebyggande tjänster för vuxna papperslösa röstade SFP, Saml och Centern medan Gröna och SDP röstade för.