Borgå hälsotjänster inför elektronisk tidsbeställning

Ett försök med elektronisk tidsbeställning startade vid stadens barnrådgivning, preventivrådgivning och tandvård den 7 januari.

Den elektroniska tidsbeställningen utvidgas i ett senare skede även till andra tjänster. Stadens anställda har redan testat tjänsten och nu får även kunderna pröva den, uppger staden i ett pressmeddelande.

Till barnrådgivningen kan man elektroniskt beställa en tid till periodiska kontroller för 1-, 2-, 3-, 5- och 6-åriga barn. Man kan ännu inte beställa elektroniskt en tid till periodiska kontroller för 1,5- och 4-åriga barn, eftersom dessa kontroller är mera omfattande och innehåller också en tid till läkarundersökning.

Till preventivrådgivningen kan man beställa en tid till påbörjande och uppföljning av användning av preventivmetoder eller på grund av gynekologiska besvär.

Vid munhälsovården kan man flytta tider som har beställts till tandkontroll för 1-, 3- och 5-åriga barn eller reservera nya tider åt barn i dessa åldersgrupper, om man har fått ett kallelsebrev från tandkliniken.

Många har önskat möjlighet till elektronisk tidsbeställning till hälsotjänsterna

– Kunden slipper köa i telefonen och komma ihåg telefontider, när man kan beställa tiden elektroniskt vid en tidpunkt som passar en själv, säger planerare Jaana Forslund i pressmeddelandet.

Inloggningen till den elektroniska tidsbeställningen sker med bankkoder. Tidsbeställningstjänsten kan nås via Borgå stads webbsida och tjänsten eBorgå samt direkt via adressen https://porvoo.palveluohjain.fi.

Vårdnadshavaren kan använda den elektroniska tidsbeställningen på sitt barns vägnar, då barnet är under 18 år. Vårdnadshavaren loggar in i tjänsten med sina egna bankkoder. Uppe på sidan väljer man länken Barnets uppgifter och därefter väljer man barnet vars uppgifter man vill titta på. Vårdnadshavarens rätt att titta på barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

Mer läsning