Aktiva föreningar kan petas ur registret

INAKTIV FÖRENING? Borgå gymnastikförening finns med på listan på föreningar som tros vara inaktiva och kan avregistreras. Elisabeth Svaetichin, vice ordförande, säger dock att föreningen inte alls ska upphöra och att de snarast möjligt ska sköta saken. Bild: Emma Antman

Närmare 40 000 föreningar kan petas ur föreningsregistret i augusti. Patent- och registerstyrelsen har sammanställt en lista på föreningar som tros vara icke-verksamma. Men många aktiva föreningar har blivit förvånade över att hitta sina namn på listan.

I början av juli ändrades föreningslagen så att Patent- och registerstyrelsen (PRS) har rätt att ta bort inaktiva föreningar ur föreningsregistret. Av de närmare 40 000 föreningar som kan bli avregistrerade är cirka 2 000 svensk- eller tvåspråkiga.

– Syftet är att föreningsregistret ska innehålla verksamma föreningar och aktuella uppgifter, säger Riitta Lae, biträdande chef på PRS.

PRS kommer att avregistrera föreningar som under de senaste tio åren inte har lämnat in en anmälan till handelsregistret.

– Vi har gjort en aktivitetskontroll. Sedan har Skatteförvaltningen kollat om föreningarna är aktiva ur skattesynpunkt.

PRS har enligt Riitta Lae även skickat ut meddelanden till föreningarna på listan, men på grund av gamla uppgifter i registret har breven ofta kommit tillbaka.

Vi är en livskraftig förening och ska inte alls upphöra. Nu ska vi ha ett styrelsemöte och sköta det här.

Många aktiva föreningar på listan

Yle, som var först med nyheten, inkluderade en lista på föreningar som kan avregistreras. Flera föreningsmedlemmar har dock varit förvånade över att hitta sina namn där eftersom de fortfarande är verksamma.

– Jag blev medveten om listan när jag läste Yles sidor i morse, säger Elisabeth Svaetichin, vice ordförande i Borgå gymnastikförening.

Hon tror att föreningen är på listan eftersom den inte skickat ändringsanmälan om nya styrelsemedlemmar. Hon påpekar också att hon inte fått något meddelande från PRS om avregistrering.

– Vi är en livskraftig förening och ska inte alls upphöra. Nu ska vi ha ett styrelsemöte och sköta det här.

Även Stefan Mattson, sekreterare på Hindsby jaktförening, blir förvånad när han får höra att föreningen står på avregistreringslistan.

– Vi är troligtvis en av de aktivaste jaktföreningarna i Sibbo, säger Stefan Jansson.

– Jag skulle skicka in en anmälan när vi bytte ordförande för två år sedan, men kunde inte göra det själv eftersom det behövdes underskrifter och för att jag inte är så bra på datorer.

Vi är troligtvis en av de aktivaste jaktföreningarna i Sibbo.

Svårt att mäta aktivitet

Riitta Lae säger att kontrollen som gjorts tillsammans med Skatteförvaltningen ska se till att aktiva föreningar inte avregistreras, men Skatteförvaltningen har inte uppgifter om alla föreningar.

– För att vi ska kopplas in måste föreningen ha registrerat sig som kund hos oss. Många föreningar är bara registrerade i Föreningsregistret, säger Mathias Johansson, skattesekreterare på Skatteförvaltningen.

Allmännyttiga föreningar behöver heller inte skattedeklarera.

– Ibland följer vi föreningar under ett par år. Ifall de är allmännyttiga behöver vi inte följa dem längre. Då får vi inga uppgifter om deras verksamhet.

Redan mycket föreningsbyråkrati

För att inte avregistreras måste föreningarna på listan göra en ändringsanmälan med aktuella uppgifter vilket kostar. Ifall föreningsuppgifterna är samma som tidigare kan föreningen kostnadsfritt anmäla till PRS att den är verksam.

Elisabeth Svaetichin ogillar att det blir mera byråkrati för föreningarna.

– Det är tillräckligt med pappersarbete med löner och lönebikostnader. Vi suckar lite åt det. Jag tror det är samma i andra föreningar.

Stefan Mattson ogillar också att det kostar att göra ändringsanmälan.

– Förr var det gratis men nu ska de tjäna pengar. Om en förening utan inkomster byter ordförande ofta blir det dyrt med 40 euro för varje ändringsanmälan.