Borgå går sin egen barnskyddsväg

EGNA METODER. Borgå har inte Icehearts men nog andra, effektiva metoder för förebyggande barnskyddsarbete. Bild: Mostphotos

Går det som beredningen föreslår, säger Borgåstyrelsen på måndag nej till verksamhetsmodellen Icehearts, som gett väldigt goda resultat där den använts. Staden gör förebyggande barnskyddsarbete via andra metoder.

Stadsfullmäktigeledamoten Pasi Siltakorpi (obunden Gröna) lämnade i våras i en motion om att Borgå ska införa konceptet Icehearts. För närvarande är modellen i användning i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Esbo, Vanda, Lahtis, Seinäjoki, Riihimäki och Ulfsby.

Färska, preliminära forskningsresultat från Institutet för hälsa och välfärd visar att konceptet verkligen fungerar - 90 procent av de ungdomar som deltagit mår bra som vuxna och har anpassat sig bra i samhället.

Icehearts är en innovativ modell för tidigt ingripande via lagsport. Ett lag som valts ut på yrkesmässiga grunder är aktivt i 12 år. Laget leds av en fostrare som har yrkesmässig behörighet.

Siltakorpi föreslår att en Icehearts-grupp bildas i Borgå och att aktörer inom småbarnsfostran och socialt arbete väljer spelare till teamet, som består av 6-åriga pojkar med behov av extra stöd.

50 000 euro per år

För teamet väljs en sportgren och man spelar i normala serier på hobbynivå. För Borgå stad skulle den årliga utgiften vara 50 000 euro, summan omfattar pedagogens lön och administrativa kostnader. Att spela i teamet är avgiftsfritt.

Pedagogen följer sitt team genom alla övergångsfaser i skolan och stödjer spelarna i skolan, hemma och under fritiden. I samverkan med myndigheter ger pedagogen också hela familjen sitt stöd.

Kultur- och fritidstjänsterna har tillsammans med social- och familjetjänsterna samt ungdoms- och idrottstjänsterna resonerat kring frågan och konstaterat att staden nog i princip ställer sig positiv till Icehearts. Kostnaderna för 12 år uppgår ändå till totalt 600 000 euro. Modellen liknar den metod för målinriktat arbete som Borgå redan använder.

Bildningsväsendets utvecklingschef Tuija Öberg förklarar att staden redan ser resultat av de metoder som nu används.

– Vi har inte Icehearts men jobbar i samma stil. Att få fram resurser för ett nytt 12-årigt projekt är inte lätt och frågan är om det ens behövs eftersom läget hos oss är ganska bra.

Temagrupper

Hon förklarar att specialstöd ges åt barn och unga också här, men för kortare perioder än 12 år. Det vanliga är 1-3 år.

– Vi har utvecklat egna verktyg som visat sig vara effektiva.

Det finns exempelvis olika temagrupper.

– Borgå har haft grupper för exempelvis ensamma barn och unga och för barn från familjer där våld eller drogmissbruk förekommit. Det har också visat sig vara mycket effektivt att ha en socialhandledare på polisstationen. Vi fångar upp unga i ett tidigt skede.

Mer läsning